Bổn mạng TH Roland

0

Tu Huynh là người khấn lâu nhất còn sống của Hội Dòng Thánh Gia và cũng là người cao niên thứ 2. Trong Hội Dòng thường gọi Tu huynh với cái tên thân thương là “Bác Ba”. Tuy tuổi đã cao nhưng sức khoẻ của bác Ba cũng còn khá tốt. TH là một thầy thuốc và cũng là một người hiền lành, hoà đồng.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH KỶ NIỆM NGÀY BỔN MẠNG CỦA TH.

About Author

Comments are closed.