Browsing: Linh Đạo

Linh Đạo

LINH ĐẠO DÒNG THÁNH GIA

0

LINH ĐẠO DÒNG THÁNH GIA JB.Trần Hữu Hạnh, csf Linh đạo của một dòng tu là con đường nên thánh mà Đấng sáng lập đã hướng dẫn hội dòng bước theo. Các anh em trong dòng thường hay nói là “sống theotinh thần gia đình Thánh Gia Nazareth”. Nhưng  tinhthần gia đình Thánh Gia Nazareth là gì? Một TH. lớntuổi nhất (tuổi tu) trong dòng (TH. Roland) cho rằng trước đây các TH.trongdòng đều học thuộc lòng câu: “Đơn Sơ, khó nghèo, vâng lời, và yêu thương,trong Chúa Ba Ngôi theo tinh thần Thánh Gia.” Như vậy, theotôi, linh…