Browsing: Thánh Kinh

Thánh Kinh

Tính Châm Biếm và Hài Hước trong Thánh Kinh

0

Tính Châm Biếm và Hài Hước trong Thánh Kinh Bài viết này nhằm muốn chứng minh rằng trong Thánh kinh cũng có những tính hài hước của nó. Tuy nhiên, bài viết này không thể nào liệt kê tất cả những ví dụ mang tính châm biếm và hài hước trong Thánh kinh, nhưng, chính xác hơn muốn chứng tỏ tính hài hước trong Thánh kinh mà thôi. Mục đích chưng dẫn một vài hình thức châm biếm và hài hước trong Thánh kinh là cho thấy rằng: tính hài hước đưa Thiên Chúa lại gần hơn với con người.…