Browsing: Đào Tạo – Thường Huấn

Đào Tạo – Thường Huấn

Lễ Bổn Mạng Học Viện

0

Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2017 Giáo hội long trọng mừng kính một vị thánh luôn hết lòng cổ võ cho việc truyền giáo và lần hạt Mân Côi. Đó là thánh giáo hoàng Gioan – Phaolô II. Một vị thánh trong thế kỷ 21, ngài được tôn phong vì đời sống gương mẫu của ngài, một gương mẫu mà thánh Gioan – Phaolô II vẫn sống và mời chúng ta sống. Đó là “sống thánh thiện trong đời sống Kitô hữu thường ngày” (trích Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của thánh…