Browsing: Giới Thiệu Ơn Gọi

Giới Thiệu Ơn Gọi

DÒNG THÁNH GIA- CSF

0

DÒNG THÁNH GIA- CSF Vài Nét về Nguồn Gốc và Lịch Sử Hội Dòng: Vì nhu cầu truyền giáo tại Giáo phận Phnom-Penh (lúc ấy gồm toàn Vương quốc Campuchia và hai Giáo phận Cần Thơ và Long Xuyên ngày nay), vào cuối năm 1904, linh  mục Henri Pianet (1852- 1915), thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP- Société des Missions étrangères de Paris), được Đức cha Bouchut chọn để thành lập Trường Giảng Viên Giáo LýTruyền Giáo tại Banam (Tỉnh  PreyVeng, Campuchia). Trường được khai giảng vào năm 1906 với  15 học viên. Cha Pianet đã phác thảo Nội quy…