Browsing: Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Hằng Ngày

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy

0

I. LỜI CHÚA: Ds 21, 4b-9 và Ga 3, 13-17 4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.” 6 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến…

Hãy yêu kẻ thù (13.9.2018 – Thứ Năm Tuần 23 TN B)

0

Hãy yêu kẻ thù (13.9.2018 – Thứ Năm Tuần 23 TN B) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Anh em muốn…

Phúc cho anh em là những người nghèo (12-9-2018 – Thứ Tư Tuần 23 TN B)

0

Phúc cho anh em là những người nghèo (12-9-2018 – Thứ Tư Tuần 23 TN B) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị…

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ (11-9-2018 – Thứ Ba Tuần 23 TN B)

0

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ (11-9-2018 – Thứ Ba Tuần 23 TN B) 10/09/2018 Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.  Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,  Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là…

Ngày sa-bát… cứu mạng người hay hủy diệt?- Suy niệm ngày 10.09

0

Ngày sa-bát cứu mạng người hay hủy diệt? I. LỜI CHÚA: Lc 6, 6-11 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! ” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ:…

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a – Suy niệm ngày 8.09 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

0

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a I. LỜI CHÚA: Mt 1, 1-16.18-23 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia;…

Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay – Suy niệm ngày 7.09

0

Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay I. LỜI CHÚA: Lc 5, 33-39 33 Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! “34 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” 36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai…

1 2 3