Browsing: Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 TN B

0

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 MỤC LỤC 1. Giả hình Bọn biệt phái và luật sĩ đã bắt bẻ Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Ngài đã dùng bữa mà không rửa tay. Cách chung đối với mọi người, thì việc rửa tay trước khi ăn là một việc hợp với phép vệ sinh và chúng ta đã được căn dặn, đã được dạy bảo từ bé. Thế nhưng đối với bọn biệt phái thì việc làm này không chỉ còn là phép vệ sinh…

Suy Niệm Chúa Nhật

0

Suy niệm chú giải lời Chúa – Chúa nhật XXI Thường Niên B – Lm. Inhaxio Hồ Thông Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXI có thể được tóm gọn ở nơi diễn ngữ này: “Tấn thảm kịch của sự chọn lựa”. Có những chọn lựa mang tính quyết định đối với cá nhân hay dân tộc. Gs 24: 1-2a, 15-17, 18b Bài Đọc I nhắc lại việc ông Gio-suê đưa ra cho dân Ít-ra-en ngay khi họ định cư ở miền đất ngoại giáo một sự chọn lựa dứt khoát: phụng thờ ngẫu tượng hay phụng thờ Đức Chúa,…