ĐTC: Có Niềm Tin Sẽ Làm Nên Phép Mầu!

0
Có ba lối sống mà Đức Kitô nêu ra trong Tin Mừng hôm nay đó là: Cằn cỗi tâm linh, trục lợi và sống niềm tin. Đây là chủ đề chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm qua 29.5 tại nguyện đường Santa Marta.

Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải

Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải

Suy tư của Đức Thánh Cha dựa trên Tin Mừng trong ngày theo Thánh Máccô (x. Mc 11, 11-26), kể lại việc Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không sinh trái.

ĐTC nói rằng “cây vả không sinh trái” chính là lối sống “cằn cỗi tâm linh”: Cái cây này đã không hề đơm hoa kết trái và không có khả năng mang lại điều gì tốt đẹp.”

“Đây là lối sống của con người ích kỷ, không muốn tham gia vào vấn đề gì cả. Và Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả vì nó nên cằn cỗi, vì nó đã không làm tốt trách nhiệm của mình là trổ sinh hoa trái. Nó đại diện cho hạng người không giúp đỡ ai hết. Họ chỉ sống cho chính bản thân mình, chỉ lo vun quén cho mình đừng thiếu thốn gì. Cuối cùng thì họ chỉ trở nên một dạng tâm thần phân liệt! Chúa Giêsu đã nguyền rủa dạng người này như nguyền rủa cây vả! Cằn cỗi tâm linh, ích kỷ tâm linh!”.

ĐTC nói về lối sống thứ hai đó là trục lợi trên người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đánh đuổi con buôn, kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài giận dữ quát mắng họ ‘đừng biến nhà Cha Ta thành hang trộm cướp!”

ĐTC giải thích rằng “những người hành hương lên đền thờ thay vì được các tư tế dạy cho biết cầu nguyện hay giáo lý thì đã bị khai thác bóc lột.”

“Đền thờ đã biến thành hang trộm cướp. Phải nộp tiền thì mới được vào….Các tư tế đề ra những nghi lễ vô hồn không hề có một chút đạo đức nào. Có thể chúng ta cũng gặp cảnh tương tự như thế ở nơi này nơi kia. Họ đã dùng Thiên Chúa để trục lợi cho cá nhân của họ.”

Lối sống thứ ba mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến qua bài đọc trong Tin Mừng là đời sống đức tin. Sau khi Phêrô chứng kiến cây vả bị nguyền rủa nên khô héo thì Chúa Giêsu khuyến khích các tông đồ hãy sống có đức tin.

Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em nói với núi này: ‘dời chỗ đi nhào xuống biển!’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.” Đức Thánh Cha nói rằng đây chính là lối sống của một người có đức tin.

“Hãy xin Chúa giúp chúng ta làm điều thiện với đức tin. Nhưng với một điều kiện: Khi bắt đầu khởi sử hãy cầu nguyện để đừng mang mối ác cảm với ai đó, hãy tha thứ cho họ. Đây là điều kiện duy nhất vì “Cha các ngươi ở trên trời sẽ tha tội cho các ngươi”. Lối sống có đức tin sẽ giúp người khác đến gần Chúa. Đức tin sẽ tạo nên phép lạ”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện để mang lấy lối sống của người có đức tin mạnh mẽ. Hãy cầu nguyện lên Thiên Chúa xin Người giúp chúng ta đừng rơi vào lối sống cằn cỗi tâm linh, dùng Giáo Hội để trục lợi trên người khác.”

(theo Zenit)

(nguồn: thanhnienconggiao.blogspot.com)

About Author

Comments are closed.