Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam năm 2016

0
Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam năm 2016 (Cập nhật vào tháng 01/2016)
I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI1. TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI


Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 • Sinh: 1/4/1938
 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
 • Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994
 • Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
 • Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
 • Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên


Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

 • Sinh: 27/12/1943
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
 • Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong Đức Ái

2. GIÁO PHẬN BẮC NINH


Giám mục Chính tòa Cosma Hoàng Văn Đạt

 • Sinh: 20/7/1947
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
 • Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống

3. GIÁO PHẬN BÙI CHU


Giám mục Chính tòa Tôma Vũ Đình Hiệu

 • Sinh: 30/10/1954
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
 • Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
 • Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng

4. GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG


Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Văn Thiên

 • Sinh: 26/10/1960
 • Quê quán: Hải Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
 • Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng

5. GIÁO PHẬN HƯNG HÓA


Giám mục Chính tòa Gioan Maria Vũ Tất

 • Sinh: 10/3/1944
 • Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương


Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long

 • Sinh: 25/01/1953
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 27/12/1990
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên

6. GIÁO PHẬN LẠNG SƠN – CAO BẰNG


Giám mục Chính tòa Giuse Đặng Đức Ngân

 • Sinh: 16/6/1957
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân

7. GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Năng

 • Sinh: 24/11/1953
 • Quê quán: Ninh Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
 • Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ

8. GIÁM MỤC THÁI BÌNH


Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Đệ

 • Sinh: 15/1/1946
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
 • Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”

9. GIÁO PHẬN THANH HÓA


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Chí Linh

 • Sinh: 22/11/1949
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

10. GIÁO PHẬN VINH


Giám mục Chính tòa Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 • Sinh: 2/2/1945
 • Quê quán: Nghệ An
 • Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
 • Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự Thật và Tình Yêu”


Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

 • Sinh: 8/1/1965
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
 • Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”

***

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ


Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

 • Sinh: 30/6/1940
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969
 • Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005
 • Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”

2. GIÁO PHẬN BUÔN MÊ THUỘT


Giám mục Chính tòa Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 • Sinh: 25/11/1956
 • Quê quán: Phú Yên
 • Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
 • Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3. GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG


Giám mục Chính tòa Giuse Châu Ngọc Tri

 • Sinh: 12/9/1956
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

4. GIÁO PHẬN KON TUM


Giám mục Chính tòa  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   

 • Sinh: 15/08/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
 • Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

5. GIÁO PHẬN NHA TRANG


Giám mục Chính tòa Giuse Võ Đức Minh

 • Sinh: 10/9/1944
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
 • Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
 • Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”

6. GIÁO PHẬN QUI NHƠN


Giám mục Chính tòa Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 • Sinh: 13/10/1951
 • Quê quán: Bình Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
 • Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
 • Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

***

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN


Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 • Sinh: 11/11/1944
 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999
 • Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
 • Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”

2. GIÁO PHẬN BÀ RỊA


Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  

 • Sinh: 9/1/1942
 • Quê quán: Bình Tuy (nay Ninh Thuận / Bình Thuận)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992
 • Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”


Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

 • Sinh: 02/01/1952
 • Quê quán: Đồng Nai
 • Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
 • Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”

3. GIÁO PHẬN CẦN THƠ


Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên

 • Sinh: 15/2/1950
 • Quê quán: Sóc Trăng
 • Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
 • Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
 • Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

4. GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT


Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương

 • Sinh: 14/9/1944
 • Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

5. GIÁO PHẬN LONG XUYÊN


Giám mục Chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu

 • Sinh: 2/8/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
 • Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
 • Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”


Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

 • Sinh: 7/4/1955
 • Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
 • Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
 • Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”

6. GIÁO PHẬN MỸ THO


Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 • Sinh: 2/10/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

7. GIÁO PHẬN PHAN THIẾT


Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Duy Thống

 • Sinh: 1952
 • Quê quán: Thái Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 1985
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001
 • Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”

8. GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước

 • Sinh: 22/9/1958
 • Quê quán: Bình Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
 • Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
 • Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

9. GIÁO PHẬN VĨNH LONG


Giám mục Chánh tòa Phêrô Huỳnh Văn Hai

 • Sinh: 18/08/1954
 • Quê quán: Bến Tre
 • Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
 • Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”

10. GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Giám mục Chính tòa Đaminh Nguyễn Chu Trinh

 • Sinh: 20/5/1940
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 29/4/1966
 • Giám mục Chính toà Xuân Lộc: 30/9/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô”


Giám mục Phó Giuse Đinh Đức Đạo

 • Sinh: 2/3/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
 • Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

Cập nhật vào tháng 01/2016

About Author

Leave A Reply