Giới thiệu mục Góc Kinh viện

0

Trong mục này, con xin giới thiệu đến quý vị những bài viết và những bài nghiên cứu của quý thầy trong học viện Thánh Gia cũng như của một số bài nghiên cứu hay của quý thầy các học viện khác. Với mục đích cổ võ cho việc học tập nghiên cứu, chúng ta có thể tìm gặp một ý tưởng, một quan điểm. Từ đó, chúng ta có thể làm phong phú hơn cho chính tư tưởng của mỗi người chúng ta cũng như hiểu hơn về tư tưởng của người khác. Con hy vọng rằng sẽ được sự cộng tác của quý thầy và quý độc giả.

 

images (3)

About Author

Leave A Reply