KINH THÁNH CỰU ƯỚC TỔNG QUÁT (chương 7)

0

CHƯƠNG VII    NHỮNG NGƯỜI RÉRAB

Điều mà các ngôn sứ đề cao như lý tưởng nhưng lại không bao giờ đem ra thực hành, thì có một nhóm người cực đoan thực hành. Đó là những người Rékab.

Giêrêmia nói đến họ như sau : số là Giêrêmia muốn nêu một bài học cho dân. Ông gọi những người trong gia đình Rékab đến đền thờ và mời họ uống rượu. Nhưng họ không uống vì cho rằng : ông Yonadab, con của Rékab, tổ phụ của họ đã ra lệnh cho họ rằng “các ngươi và con cháu các ngươi không bao giờ được uống rượu, các ngươi cũng không được xây nhà, gieo giống trồng nho và có những vật sở hữu; các ngươi phải sống dưới lều suốt đời, để có thể trường thọ trên đất mà các ngươi là khách lạ (gérim)”. Giêrêmia đã đem gương trung thành ấy để làm gương cho những người Do thái không sống theo lời Jahvé (Gr 35). Trong câu chuyện này ta thấy có sự đối kháng giữa nếp sống du mục với nếp sống canh nông định cư. Những người Rékab tự ý sống xa nền văn minh thành thị. Nếu họ có sống ở Giêrusalem là vì họ bị ép buộc : họ đến đó để trốn tránh quân Chaldée (Gr 35,11).

Họ thường sống kiểu du mục, lang thang hết nơi này sang nơi khác, chẳng bám víu vào một nơi nào. Nhưng họ cũng là những kẻ nhiệt thành tôn thờ Jahvé. Cho nên Giêrêmia mới đem họ ra làm gương và Jahvé hứa chúc lành cho họ (Gr 35,19). Cũng như mọi người du mục, họ tổ chức thành gia tộc, nhưng cũng lập thành một hệ phái tôn giáo riêng, xem ông tổ Yonadab là nhà làm luật tôn giáo.

Ông Yonadab này được biết đến do có tham dự vào cuộc cách mạng của Jéhu (2V 10,15-24). Jéhu muốn tiêu diệt sự thờ phượng Baal ở Samaria nên mang theo Yonadab để cho ông này thấy “lòng nhiệt thành với Jahvé của mình” (c.16). Như vậy Yonadab được coi như một người gương mẫu thờ kính Jahvé.

About Author

Leave A Reply