Thư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Dăk Tô

0

KontumDakto141020151

About Author

Leave A Reply