Giáo Hội Việt Nam

GIÁO PHẬN KONTUM: HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

GIÁO PHẬN KONTUM: HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

Hội Dòng Ảnh Phép Lạ là hội Dòng duy nhất ở Việt nam được thành lập cho các người nữ thuộc các sắc tộc thiểu số ở Giáp phận Kon Tum, Việt nam, đã mừng lể Bổn mạng Hội dòng và mừng hồng ân vĩnh Khấn ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Dòng Ảnh Vảy Phép Lạ được Ðức cha người Pháp Gioan Sion Kham, Giám mục Kontum, thành lập năm 1947 tại miền cao nguyên, Việt nam, với mục đích loan  báo Tin mừng và phục vụ các nhóm dân thiểu số tại Giáo phận Kon Tum với linh đạo “Truyền giáo trong Đức Ái”. Ưu tiên hàngđầu của Đấng Sáng Lập là việc giáo dục những thiếu nữ người dân tộc thiểu số ở 2 tỉnh Gia Laivà Kon Tum.

Theo Hiến pháp của Hội Dòng trước đây, các Yă chỉ tuyên khấn đơn và được lập lại hàng năm, không có tuyên vĩnh khấn. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 11 năm 2018 được xem như một bước ngoặc cho Dòng Ảnh Vẩy. Năm 2018, Giám mục Giáo phận Aloisio Nguyễn Hùng Vị đã phê chuẩn Hiếp pháp cho phép các Yă được tuyên thệ vĩnh khấn.

Chính vì vậy, trong Thánh lễ tạ ơn và mừng Bổn mạng Hội Dòng năm 2018 là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của Hội dòng Ảnh Phép Lạ với nghi thức tuyên thệ vĩnh khấn của 81 Yă, trong đó có những Yă đã tuyên khấn lần đầu được 60 năm, 50 năm, 40 năm,…

Thánh lễ được tổ chức long trọng, nghiêm trang và mang đậm tính tâ nguyên. Đúng 9g00 đoàn rước đoàn đồng tế tiến vào ngôi Nhà thờ Gỗ, Nhà thờ Chính tòa Giáo phận  Kon Tum. Dẫn đầu đoàn rước là các thanh thiếu nữ dân tộc trong điệu múa Cồng Chiêng truyền thống tây nguyên. Cùng đồng tế với Đức Giám Mục Giáo phận có chừng trên 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận, đồng bào các sắc tộc cùng với thân nhân các Yă từ khắp các bản làng cũng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và mừng hồng ân vĩnh khấn của Hội dòng.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám Mục Giáo phận Aloisio Nguyễn Hùng Vị thay mặt Giáo phận chúc mừng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ nhân ngày Bổn mạng, cách riêng ngài chúc mừng 81 Yă lần đầu tiên tuyên khấn trọn đời theo Hiến pháp mới của Hội Dòng.

Cũng vậy, trong bài Lời Chúa thánh lễ, Đức Giám Mục đã mời gọi các Yă, đặc biệt các Yă tuyên thệ vĩnh khấn hôm nay, sống tinh thần ba lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Qua lời khấn, các Yă tân hiện trọn vẹn cho Chúa để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng trước một xã hội toàn  cầu hoá và bị ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng và vật chất, việc thực hiện các lời tuyên khấn cực kỳ khó khăn đầy thử thách.  Chính vì vậy, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Yă trung thành với ba lời khấn để trọn đời theo Chúa và phục vụ mọi người.

Kế tiếp, nghi thực tuyên thệ vĩnh khấn thật cảm động và linh thiêng. Nghi thức tuyên khấn mở đầu với việc xướng tên các khấn sinh, trình diện trước Đức Giám Mục Giáo phận là vị chủ chăn, Cha Giám đốc Phêrô Trần Đình Lộc và Cha Tổng Đại diện Phê rô Nguyễn Vân Đông. Ngay sau đó, từng khấn sinh tiến lên Cung thánh, đặt tay mình trong tay chị mẹ Bề trên Imelda Y Biut, trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Giáo phận, nói lên lời tự nguyện cam kết hiến thân cho Thiên Chúa: sống Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục “trọn đời” trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

Sau Thánh lễ, Yă Mẹ Bề trên Hội Dòng Imelda Y Buit thay mặt Hội Dòng cảm ơn Đức Giám Mục, quý Cha đồng tế và cộng đoàn đã đến tham dự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng. Mẹ Bề trên cũng ngỏ lời cảm ơn các thân nhân đã vui lòng dâng hiến người thân của mình cho Chúa qua Hội Dòng, cũng như các ân nhân xa gần đã giúp đỡ và đồng hành với Hội dòng trong những năm qua.

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hiệp ca dâng lời với Hội dòng Ảnh Vẩy tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Hội dòng, đặc biệt các Yă tuyên thệ vĩnh khân hôm nay. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho cho các Yă vĩnh khấn luôn sống tín trung với lời khấn của mình để mưu ích cho bản thân, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Từ nay con sống Chúa ơi!

Không là con sống nhưng Người sống trong

Vui buồn có Chúa hiệp thông

Đời con hoàn tất chính trong ơn Ngài

Tháng năm năm tháng dặm dài

Tình con theo bước tình Ngài hiến dâng.

Bài viết liên quan