Sinh Hoạt Hội dòng

Một thoáng nhìn lại … con đường xưa

Một thoáng nhìn lại … con đường xưa

………………..

Tám mươi tám năm, ngày thành lập

Hội Dòng Thánh Gia cảm tạ Chúa

Trong sự quan phòng, luôn gìn giữ

Hồng phúc ân tình, mãi khắc ghi.

Tiền thân của Dòng, Hội Thầy Giảng

Mở mang Nước Chúa ở Nam Vang

“Cáp Duồn”chém giết, muôn người Việt

Dòng chung số phận, cũng hồi hương.

Nước Cha trị đến trên quê Việt

Cuộc hành trình ấy không bằng phẳng;

Thánh Gia thọ nạn, sống ẩn dật

Rồi cũng bước vào cõi nhân sinh.

Cảm tạ Tình Cha vì ân sủng

Một thoáng nhìn lại chặng đường xưa;

Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập

Hớn hở vui mừng Ngày Hồng Phúc.

Cảm mến ân tình, mừng Ngân Khánh

Lời khấn hôm nào mãi còn đây,

Vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh

Giữ mãi muôn đời, luôn tín trung.

Hồng ân Thiên Chức, tân linh mục

Chúa đã gọi mời thuở xa xưa

Lên hàng tư tế của dân riêng

Mục tử nhân lành theo gương Chúa.

Anh em tu sĩ Thánh Gia

Sống đời tận hiến, tình ca cho đời

Giê-su tình Chúa gọi mời

Đổ tràn ân phúc cho đời xin vâng.

Nguyện cầu dâng hiến xác thân

Trọn đời phục vụ, dấn thân cho người

Vui tươi sống trọn cuộc đời

Vì yêu người thế, Nước Trời mai sau.

Ngẫm đời tình Chúa bao la

Làm sao đáp trả muôn vàn Hồng Ân.

Nguyện Danh Cha, luôn Cả Sáng

Nước Cha hiện trị, mãi muôn ngàn đời.

 

Bài viết liên quan