MỖI LẦN ĐẾN VỚI MẸ

…………..

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con tìm thấy

Tình yêu Chúa nơi Mẹ

Qua lời kinh Mân Côi.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con vượt thắng

Những khó nhọc, nặng nề

Những đau thương, mất mát.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con lên đường

Đến với người nghèo khổ

Bằng nhịp tim yêu thương.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con nhìn lại

Biết Chúa là Tình Yêu

Biết con đầy tội lỗi.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con từ bỏ

Tội lỗi và đam mê

Để vui sống tràn đầy.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con nghe được

Tiếng Chúa mời gọi con

Sống cho một tình yêu.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con xin vâng

Như Mẹ đã xin vâng

Để mang Chúa vào đời.

 

Mỗi lần đến với Mẹ

Là lần con quảng đại

Sống hiến dâng, phục vụ

Theo bước Thầy Giê-su.

 

Innocent.

Bài viết liên quan