Sinh Hoạt Hội dòng

Ai Tín: Cụ Bà Maria về nhà Cha

AI TÍN

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Thánh Gia và gia đình tang quyến kính báo:

CỤ BÀ MARIA ĐINH THỊ SEN

(bà ngoại Tu huynh Hubert Hùng, CSF)

Sinh năm 1937 tại Thái Bình

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23h20 ngày 15 tháng 6 năm 2020

(nhằm ngày 24 tháng 04 năm Canh Tý)

Hưởng thọ 83 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc 09h30 ngày 16 tháng 6 năm 2020

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc:

06h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Tại Thánh Đường giáo xứ Hiệp Tâm (Kênh O2), Giáo phận Long Xuyên.

 

Bài viết liên quan