Suy Tư – Chia Sẻ

CÕI ĐI VỀ!

CÕI ĐI VỀ!

 

Nắng chiều xuống dần,

Sương chiều che lối,

Cõi đi về.

 

Mắt buồn thương, thân vấn vương.

Người về đâu? Về đâu? Ôi người về đâu!

 

Sóng trần gian, thét gầm vang;

Tiễn người đi, mang sầu bi.

Tiếng lòng ai, chút tình phai;

… để người đi.

Người tìm chi? Tìm chi? Ôi người tìm chi!

 

Dẫu người đi, buồn chia ly.

Đến rồi đi, thế nhân bận lòng.

Người về đâu? Tìm chi? Hỡi người ơi!

 

Người về quê, tìm tình quê;

Người tìm quê, tìm tình thương,

Tìm đường xưa, đường tình yêu.

 

Nhiệm mầu huyền siêu, thập tự nêu cao.

Thân gầy loang máu, cứu độ nhân trần.

Thánh giá đau thương luôn đón nhận,

Triều Thiên vinh phúc Chúa thương ban.

 

Kính tặng những người ra đi!

Con Innocent.

Bài viết liên quan