Chưa được phân loại

Đại Hội Gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 tại Dublin

Đại Hội Gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 tại Dublin

Đại Hội Gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 tại Dublin – ANSA

VATICAN. Đại hội các gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 sẽ tiến hành tại Dublin từ ngày 22 đến 26-8-2016 về chủ đề: ”Tin Mừng gia đình, niềm vui cho thế giới”.

 Đề tài này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo sáng ngày 24-5-2016 tại Phòng báo chí Tòa Thánh dưới quyền chủ tọa của hai vị TGM: Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và Diarmuid Martin, TGM giáo phận Dublin, thủ đô Ailen.

 Đức TGM Paglia cho biết đây là Đại hội đầu tiên sau Thượng HĐGM về gia đình, với Tông Huấn Amoris laetitia (Niềm vui Yêu thương). Văn kiện này trở thành hiến chương cho toàn thể Đại hội này, trong tiến trình chuẩn bị cũng như cử hành.

 Tông huấn này của ĐTC Phanxicô không phải chỉ đòi một sự canh tân việc mục vụ gia đình, nhưng hơn nữa, đây là một cách thức mới để sống Giáo hội, cách thức mới để thể hiện tình yêu làm cho đời sống dân Chúa, các gia đình và chính xã hội được vui tươi.

 Về phần Đức TGM Martin, ngài cho biết trong tư tưởng của ĐTC Phanxicô, Đại hội các gia đình thế giới ở Dublin không phải là một biến cố riêng rẽ, nhưng đó là thành phần của một tiến trình phân định và khích lệ, tháp tùng và linh hoạt các gia đình.. Đại hội này tiến hành ở Dublin năm 2018 nhưng là một biến cố của toàn thể Giáo Hội, với hy vọng đây sẽ là một giai đoạn quyết định đối với việc áp dụng những thành quả của tiến trình Thượng HĐGM và Tông Huấn Amoris Laetitia.

 Đức TGM Martin cũng khẳng định rằng Đại Hội ở Dublin cũng là một biến cố ý nghĩa đối với Giáo Hội tại Ai Len và các gia đình tại nước này. Ailen có một nền văn hóa vững mạnh về gia đình. Đây là một quốc gia trẻ trung: 21,6% dân số dưới 15 tuổi và 16,9% trên 60 tuổi, trong khi tại Italia, số người trên 60 tuổi nhiều gấp đôi những người dưới 15 tuổi.

 Ailen có tỷ số hôn nhân cao hơn Italia và số vụ ly dị ít hơn nhiều. Tỷ lệ sinh con tại Ailen là 2% trong khi ở Italia chỉ có 1,4% tức là ở dưới mức cần thiết để có thể thay thế dân số.

 Đức TGM Martin cũng cho biết các gia đình ở Ailen đang đau khổ vì gánh nặng tình hình kinh tế bấp bênh. Đang có cuộc khủng hoảng về bất động sản. Các chương trình huấn giáo của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình đang cần được biến đổi hoàn toàn, phù hợp với đường hướng của Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương.

 Việc chuẩn bị cho Đại hội ở Dublin sẽ dựa trên tiến trình huấn giáo với căn bản là Tông Huấn của ĐTC Phanxicô và sẽ diễn ra trong trọn năm 2017, với hy vọng tiến trình huấn giáo này cũng được chia sẻ với các Giáo hội khác trên thế giới, đặc biệt là tại Âu châu. (SD 24-5-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan