Giáo Hội Toàn Cầu

ĐGH tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Sáng 21-10-2018, ĐTC đã tiếp kiến Phó Thủ tướng thường trực của chính phủ Việt Nam, Ông Trương Hòa Bình, hướng dẫn phái đoàn chính phủ gồm hơn 10 người đến thăm Tòa Thánh.

Bài viết liên quan