Sinh Hoạt Hội dòng

DÒNG THÁNH GIA CHẦU THÁNH THỂ THAY CHO GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN

DÒNG THÁNH GIA CHẦU THÁNH THỂ

THAY CHO GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh (05.01.2020) Hội Dòng Thánh Gia đã sốt sắng cử hành Ngày Chầu Thánh Thể thay cho gia đình Giáo phận Long Xuyên.

Vào lúc 05 giờ 30 cha Bề trên Luy G. Phạm Thế Nhung đã chủ tế Thánh lễ – Lễ Chúa Hiển Linh. Đồng tế với ngài có cha Inhaxio Đinh Viết Huynh – Giám đốc Đệ Tử Viện. Sau Thánh lễ, Hội Dòng đã long trọng, sốt sắng cử hành các giờ chầu Thánh Thể Chúa thay cho Giáo phận. Phiên thứ các giờ chầu như sau:

– 06 giờ 30 – 07 giờ 30: Ban Giám đốc và các em Đệ Tử Viện.

– 07 giờ 30 – 08 giờ 30: Anh em lớp Tiền Tập.

– 08 giờ 30 – 09 giờ 30: Cộng đoàn nhà mẹ Hội Dòng.

– 09 giờ 30 đến 10 giờ: Chầu chung và bế mạc.

Trong bầu khí linh thiêng và trong không gian linh thánh của các giờ chầu Thánh Thể Chúa, cộng đoàn phụng vụ đã bày tỏ lòng tôn sùng Bí Tích Thánh Thể – Suối nguồn Tình Yêu. Trong tâm tình ca vang chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, trong mỗi giờ chầu, các cộng đoàn đã phó dâng gia đình Giáo phận cho Chúa. Tất cả cùng chung tâm tình xin Chúa ban nhiều ơn ích thiêng liêng cho đức tin và đời sống của các tín hữu trong gia đình Giáo phận. Đặc biệt, trong bầu khí cả giáo phận đang hân hoan Mừng Năm Thánh 60 năm thành lập, cộng đoàn đã cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận biết để tâm nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tri ân cảm tạ Chúa vì mọi phúc lành Người đã ban cho. Đồng thời khiêm tốn nhận ra những thiếu sót, bất toàn trong đời sống cá nhân, gia đình, giáo xứ để canh tân, sửa đổi. Ngõ hầu, xây dựng giáo phận ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa, hiệp nhất trong đức tin, đức ái và hăng say Loan Báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Vào lúc 9 giờ 30 – 10 giờ: Cha Bề trên đã chủ sự giờ chầu chung – Bế mạc. Dẫu biết rằng: “Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài” nhưng Hội Dòng chúng con tin rằng: Chúa luôn yêu thương gia đình Giáo phận và sẽ ban nhiều ơn ích thiêng liêng cho gia đình Giáo phận chúng ta. Nguyện chúc gia đình giáo phận nhận được nhiều ân phúc của Chúa trong năm mới 2020, cách riêng trong Năm Thánh của Giáo phận.

Nguyễn Chiến

Bài viết liên quan