Sinh Hoạt Hội dòng

Giới trẻ Giáo phận Long Xuyên với chương trình “Tết Quê” 2018

Trong hai ngày 28, 29 tháng 01 vừa qua, Cha Louis Phạm Thế Nhung – Bề trên Dòng Thánh Gia đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn mừng năm mới cho hơn 100 bạn Giới trẻ – sinh viên công giáo Long Xuyên.

Tham dự Thánh lễ có quý cha phụ trách, quý thầy đồng hành. Mở đầu Thánh lễ, cha Bề trên kêu gọi các bạn Giới trẻ – sinh viên công giáo tiếp nối sứ mạng của Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng. Đồng thời, cha Bề trên cũng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã cho Giới trẻ – sinh viên công giáo Giáo phận Long Xuyên trong một năm vừa qua.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Bề trên mượn ý tưởng của bài Tin mừng về cuộc gặp gỡ, thăm viếng của Đức Maria và bà Elizabet để nói đến sứ mạng của Giới trẻ – sinh viên cũng hãy biết từ bỏ chính mình, ra đi để làm chứng cho Thiên Chúa trên những con người, những nẻo đường  mà chúng ta gặp gỡ.

Sau Thánh lễ, là chương trình sinh hoạt, gói bánh Tét với chủ đề: “Tết Quê

Bài viết liên quan