Chưa được phân loại

Hội đồng Hồng y giới thiệu một văn phòng Vatican mới

Hội đồng Hồng y kết luận phiên họp thứ 15 vào ngày 8 tháng Sáu, trình bày lên Đức Thánh Cha Phanxicô với một đề nghị thành lập một văn phòng mới của Vatican về “Cứu tế, Tư pháp và Hòa bình.”

Thánh Bộ mới này sẽ xử lý các nhiệm vụ mà hiện nay được phân chia giữa một số văn phòng hiện có: Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, chăm sóc sức khỏe, người di cư, và tổ chức từ thiện Cor Unum của Giáo hoàng.

Trong phiên họp 3 ngày vào tuần này, Hội đồng Hồng y cũng đã thảo luận về các văn phòng Vatican khác, tiếp tục làm việc để chuẩn bị một bản Tông hiến mới xác định cấu trúc và trách nhiệm của Giáo Triều Rôma. Một tuyên bố của Vatican vào lúc kết thúc hội nghị cho biết việc cải tổ Giáo triều sẽ nhắm vào “đơn giản hóa, hài hòa các nhiệm vụ của các tổ chức khác nhau, và hình thức có thể phân quyền trong mối quan hệ với các hội đồng giám mục.”

Các Hồng y và Đức Thánh Cha Phanxicô, đã tham dự các cuộc họp ngoại trừ hôm thứ Tư khi ngài tổ chức buổi triều yết chung hàng tuần, đã nghe thông tin cập nhật về công tác của Ban Thư ký đối với nền kinh tế, Uy ban Giáo hoàng về vụ lạm dụng tình dục, và Ban Thư ký về Truyền thông.

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan