Giáo Hội Việt Nam

Mùa thánh hiến tại Việt Nam năm 2018

Hàng năm vào cuối năm học các chủng viện hay dòng tu thường tổ chức lễ truyền chức hay khấn dòng. Đây là kết quả tu học phấn khởi lâu dài, phần thưởng cho những người hiên ngang bước lên, nhận lãnh trách nhiệm mới. Niềm vui lớn lan tỏa cho cả dân Chúa khắp nơi.

Bài ‘‘Mùa Thánh Hiến’’ này là tổng hợp các tân chức tại VN trong năm 2018 : linh mục hay tu sỹ, như tấm gương tu học cho các bạn trẻ, đang chuẩn bị bước theo.

Tháng 6,7 và 8. 2018, là ‘‘Mùa Thánh Hiến’’, ‘‘Mùa gặt’’, ‘’Mùa Hồng Ân’’ hay ‘‘Mùa Tạ Ơn’’ của Giáo Hội VN. Ngày vui, mong đợi của cộng đoàn và gia đình.

1.Thụ phong Linh Mục :

– Ngày 22.5.2018, tại nhà thờ chính tòa Phú Cam Huế, có 14 Phó tế thuộc Huế và 8 tu sỹ Dòng Thánh Tâm Huế, lãnh chức Linh Mục

– Ngày 30.5.2018, tại Vương Cung Thánh Đường Sài gòn, 17 Đại chủng sinh được truyền chức Phó Tế tiến lên chức linh mục

– Ngày 31.5. 2018, tại nhà thờ chính tòa Xã Đoàn Vinh có 27 chủng sinh khóa XII của Vinh và 1 thày của Dòng Đức Mẹ Lên Trời, lãnh chức Phó Tế.

– Ngày 31.5.2018, tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, 28 thày được truyền chức Phó Tế tiến lên chức linh mục

-Ngày 1.6.2018, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, có 10 thày Sáu lãnh chức Linh mục: Các Cha : Gioan Maria Lê Hữu Đức, Đaminh Nguyễn Như Khuê, Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, Giuse Đỗ văn Thọ, Simon Maria Nguyễn Văn Trường, Giuse Nguyễn Văn Vẻ, Anrê Maria Bùi Văn Mão và Giuse Vũ Anh Vũ.

– Ngày 8.6.2018, tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, có 3 Phó Tế lãnh chức linh mục. Các Cha: Giuse Nguyễn Hùng, Giuse Phạm Nguyên Huy và Đaminh Trần Ngọc Huy

– Ngày 12.6.2018, tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết, tổ chức lễ truyền chức linh mục cho 11 Phó Tế của khóa III và V, ĐCV Xuân Lộc và Nha Trang. Các cha Giuse Nguyễn Du, FX. Nguyễn Minh Hùng, Phêrô Nguyễn Duy Nhạc, GB Bùi Thanh Hải, Giuse Hồ Đắc Trung, Phêrô Lê Trọng Tạo, Phêrô Nguyễn Hữu Xuân, Vinh Sơn Vũ Khắc Tiệp, Phêrô Nguyễn Đình Luyện, Simon Trần Quốc Được và GB Lương Trọng Khiêm.

– Ngày 12.7.2018, tại nhà thờ Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên có 11 Phó Tế lãnh chức Linh Mục. Các Cha Vinh Sơn Trần Huy Cường, Giuse Phan Hoàng Cung, phanxico Lê Phạm Khánh, Giuse Nguuyễn Quang Minh, iuse Đoàn Duy Phước, Giuse Phạm Ngọc Thảo, Giuse Dương Bùi Thiệp, Vinh Sơn Phạm Thanh Trung, Giuse Trần Thanh Tú, Burno Nguyễn Hữu Vinh,Gioan Kim Maria Võ Trọng và Albertô Maria Đinh Viết Dũng.

– Ngày 28.7.2018, tại nhà thờ xứ Xuân Hiệp, Xuân Lộc, có 11 thày nhận chức Linh Mục thuộc dòng Salesien Don Bosco VN: Các Cha Martino Trần Thất Bảo, Guise Vũ Đức Huân, Augustino Nguyễn Khánh Hưng, Đaminh Savio Nguyễn Duy Khiêm, Phăaolô Nguyễn Toàn Khoa, Giuse Trần Văn Nghĩa, Pherô Nguyễn Bá Quỳnh, Giuse Phạm Văn Thể, Giuse Nguyễn Văn Toàn, Phêrô Lê văn Trung (AFE) và Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân.

– Ngày 8.8.2018, tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, 3 Phó Tế lãnh chức linh mục: Các Cha Giue Mai Xuân Đỉnh, Antôn Nguyễn Văn Dương và Toma Aquinô Trần Văn Tào.

– Ngày 22.8.2018, tại nhà thờ chính tòa Hưng Hóa, có 9 Phó Tế lãnh chức Linh Mục. Các Cha: Giuse Đỗ Minnh Chính, Giuse Đỗ Sĩ Hiền, Antôn Nguyễn Đức Hiểu, Giuse Đỗ Văn Kiêm, Phêrô Nguyễn Công Lục, Giuse Lê Thanh Nghị, Phêrô Nguyễn Văn Sơn, Giuse Hoàng Trọng Tuấn, Giuse Trần Văn Tuấn.

– Ngày 30.8.2018, tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm có 9 phó tế thụ phong linh mục. Các cha : Giuse Trần Văn Đỉnh, Phaolo Trần Văn Đông, Giuse Nguyễn Anh Sơn, Phêrô Nguyễn Văn Thiện, Giuse Vũ Văn Thiện, Toma Phạm Văn Triển, Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Giuse Hòng Đình Từ và Gioan Baotixita Lê Ngọc Văn

2. Khấn Dòng Nam

– Ngày 8.8.2018, tại nhà nguyện Dòng Thánh Tâm, Huế có 14 thày khấn trọn đời và 15 thày khấn lần đầu.

Ngày 20.8.2018, tại nhà nguyện Đan Viện Phước Sơn, Bà Rịa, 4 thày khấn trọn đời : Antôn Padova Trần văn B¢ng, Phanxicô Cần Lê Hoàng Phong, Marcelinô Nguyễn Đình Thông và Giuse Trần Quốc An

3. Khấn Dòng Nữ

– Ngày 27.6.2018, tại nguyện đường dòng MTG Nha Trang, có 24 nữ tu khấn trọn đời.

– Ngày 1.7.2018, tại nguyện đường dòng, có 26 thỉnh sinh gia nhập dòng MTG Phan Thiết, nhận tu phục nhập nhà Tập.

– Ngày 20.7.2018, tại nhà nguyện Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, có 13 chị khấn Trọn Đời. Các chị đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Vinh, Huế, Nha Trang, Bà Rịa và Xuân Lộc

-Ngày 9.8.2018, tại tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, có 6 nữ tu MTG Hà Nội, khấn trọn đời.

Chú ý :

Các tin tức trên lấy từ internet của các giáo phận, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Tổng cộng GH VN, năm 2018 có 72 Phó Tế, 79 tân Linh Mục, 33 Nam Tu Sỹ và 69 Nữ tu

Tại hải ngoại, VN có một số du học sinh, lãnh thánh chức hay khấn Dòng và làm việc tại đây :

– Ngày 23.4.2018, tại đền thánh Phêrô, ĐGH Panxicô đã truyền chức Linh Mục cho 16 Phó Tế, có tân Linh Mục Phaolô Đỗ Văn Tân, thuộc chủng viện Redemptoris Mater.

– Ngày 19.5.2018, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ HCG Boston, TX, 9 Phó Tế được lãnh chức Linh Mục. Trong đó có 2 tân Linh Mục gốc Thanh Hóa : Cha Giuse Trịnh Văn Sơn và cha Giuse Nguyễn Quốc Tùng.

– Ngày 26.5.2018, tại nhà thờ chính tòa Asumption, Louisville, Hoa Kỳ, 2 thày VN, gốc Vinh, lãnh chức Linh Mục. Cha Antôn Vũ Đình Minh và Cha Antôn Nguyễn Trung Kiên

– Ngày 26.5.2018, tại nhà thờ chính tòa Saint Mark, giáo phận Port Pirie, Nam Úc, có thày Giuse Lê Trung Hậu (sau 6 năm Dược sỹ) lãnh chức Linh Mục. Cha Hậu có 2 chị cũng đi tu : Sr Carmelite Anna Lê thị Mai Anh, sau 3 năm Dược sỹ. Sr Carmelite Lê thị Minh, sau 3 năm làm Bachelor Medical

– Ngày 2.6.1018, tại nhà thờ chính tòa St. Louis, New Orleans, có 4 phó tế thụ phong Linh Mục, trong đó có 2 tân Linh Mục VN là cha Vinsent Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) và Cha Phêrô Nguyễn Thế Thiện (Sài gòn)

– Ngày 6.6.2018, tại GX Holy Eucharist, St. Albans Nort, Hoa Kỳ, thày Joseph Nguyễn Xuân Hiếu lãnh chức linh mục

– Ngày 10.6.2018, GX Virgen del Crmentại Paraguay, có thày vincent Nguyễn Quốc Bảo, Salesien Don Nosco, thụ phong Linh Mục.

– Ngày 23.6.2018, tại nhà thờ chính tòa Trois-Épis, Strasbourg, Pháp, có 3 thày Dòng CCT thụ phong Linh Mục : Cha François Lê Thanh An, Cha Joseph Nguyễn Đức Hạnh và Cha Joseph Phạm Thanh Hân.

– Ngày 28.8.2018, tại dòng Thánh Phaolo Hồng Kông, 8 nữ tu VN khấn trọn đời : các Srs Terexa Clara Nguyễn Thị Loan, Anna Cecilia Trương Thị Linh, Thérèse Faustina Nguyễn Thị Minh Thoa, Anne Marie Bùi Thị Phương Trinh, Marie Augustine Đỗ Thị Bích Huệ, Marie Elisabeth Nguyễn thị Sương Mai, Anne Pauline Nguyễn Thị Kim Thoa và Lucie Assumption Phan Thị Minh Thơ.

Và 4 Srs khấn lần đầu : Các Srs Terexa Angela Trần Thị Kim Tuyết, Marie Thomas Trương Thị Lụa, Anne Nguyễn Thị Dịu và Rose Mary Đặng Thị Mai H¢ng.

Kết Luận bằng tâm tình bản thánh ca

‘‘Con Là Ánh Nến’’

của Trần Thánh Ân.

Này con đây, xin được làm ngọn nến lung linh

Luôn sáng ngời mặc bao giông tố

Này con đây, xin làm ngọn nến Phục Sinh

Thắp sáng lên chiếu soi gian trần.

Này thân con xin được là rượu bánh khiết tinh

Dâng tiến Ngài thành tâm dâng kính

Này thân con xin là khói trắng trầm hương

Nghi ngút bay tới Thiên đường.

Ngài là chính ánh sáng đêm trường

Là nguồn vui đem đến an bình

Cho thế nhân biết bao hồng ân

Trọn đời con dõi bước theo Ngài

Dù gặp bao nguy khó trên đường

Xin tin trung suốt cuộc đời con.

Các tân chức còn quyết tâm tha thiết hơn

Một điều tôi khấn tôi xin

là luôn được ở trong đền Chúa tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời

để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang

ngắm xem thánh điện huy hoàng

(TV 26, 4)

Thérèse Trinh

Bài viết liên quan