Sinh Hoạt Hội dòng Suy Tư – Chia Sẻ

Ngày Qua Ngày, Con Ngợi Khen Chúa

Ngày Qua Ngày, Con Ngợi Khen Chúa

……………..

Dù không thấy nhưng vững lòng tin

Mọi sự đời con là của Chúa

Nhờ ơn Chúa, con được hôm nay

Ngày qua ngày, con ngợi khen Chúa.

 

Chưa bao giờ, con dám nghĩ rằng:

Giấc mơ con sẽ thành sự thật

Nhưng chính Chúa đã làm cho con

Ngày qua ngày, con ngợi khen Chúa.

Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con

Đường dấn thân, phục vụ hy sinh

Gieo tin yêu, sống đời tận hiến

Ngày qua ngày, con ngợi khen Chúa.

 

Khi thất bại, cô đơn sầu khổ

Chúa nâng dậy, ủi an dạy dỗ

Là niềm vui, con hằng tưởng nhớ

Ngày qua ngày, con ngợi khen Chúa.

Chúa cho con được đến bên Ngài

Sống cho Ngài trong Dòng Thánh Gia

Chúa chính là gia nghiệp đời con

Mãi muôn đời, con ngợi khen Chúa.

Innocent.

Bài viết liên quan