Sinh Hoạt Hội dòng

THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VĂN QUẢNG

THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VĂN QUẢNG

“Chúng ta cùng với ông cố Giuse tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn ông cố trong suốt hành trình 93 năm cuộc đời”.

Đó là lời mời gọi của Đức cha Giuse Trần Văn Toản mở đầu Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Văn Quảng được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 10.01.2020 tại nhà thờ Giáo xứ Long Bình – Giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ do Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Luy G. Phạm Thế Nhung – Bề trên Dòng Thánh Gia Việt Nam, quý cha quản hạt và khoảng gần 30 linh mục gồm linh mục Dòng Thánh Gia và trong Giáo phận Long Xuyên.

Ông cố Giuse Trần Văn Quảng sinh năm 1927, có 6 người con (4 người con trai, 2 người con gái). Trong đó, có một người con đã dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Thánh hiến là Tu huynh Lm. Raymond Trần Thái Sơn thuộc Dòng Thánh Gia Việt Nam. Vì vậy, vào lúc 18 giờ ngày 09.01 cha Bề trên, quý cha và quý thầy trong Hội Dòng đã đến kính viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse tại tư gia.

Sau Thánh lễ, Tu huynh Lm Raymond Trần Thái Sơn đã thay lời bà cố và gia đình tang quyến cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã đến kính viếng, dâng thánh lễ và tiễn đưa ông cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, cha chánh xứ Long Bình đã chủ sự nghi thức tiễn biệt ông cố Giuse và sau đó cộng đoàn đã di quan linh cửu ông cố về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Long Bình.

“Sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi”. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và đã chịu chết để cứu độ nhân loại, chúng ta tin tưởng và phó thác ông cố Giuse cho Lòng Thương Xót của Chúa. Nguyện xin Chúa dẫn đưa ông cố về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc.

Nguyễn Chiến

Bài viết liên quan