Giáo Hội Toàn Cầu

Tuyên bố của Đức Hồng Y Daniel DiNardo vào lúc khai mạc phiên khoáng đại mùa thu của HĐGM Hoa Kỳ

Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, nhóm phiên khoáng đại mùa thu 2018 tại Baltimore từ ngày 12 đến 14 tháng 11.

Theo dự trù, cuộc họp khoáng đại mùa thu của các Giám Mục Hoa Kỳ bắt đầu với một diễn từ của Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston và là Chủ tịch USCCB. Sau đó là diễn từ của Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, là Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre.

Sau khi nghe hai diễn từ này, các giám mục tĩnh tâm tại nhà nguyện ngay trong khuôn viên của địa điểm này trong suốt một ngày để suy tư và cầu nguyện. Ngày tĩnh tâm sẽ được kết thúc bằng một Thánh lễ vào tối thứ Hai 12/11.

Ngày thứ Ba, các giám mục thảo luận và bỏ phiếu về một loạt các biện pháp cụ thể để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng, bao gồm hai mục quan trọng là tiêu chuẩn trách nhiệm của các giám mục đối với các vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong giáo phận của các ngài, và việc hình thành một ủy ban đặc biệt do giáo dân điều hành để nhận khiếu nại chống lại các giám mục.

Tuy nhiên, vào “giờ thứ 11”, Tòa Thánh đã yêu cầu các Giám Mục Hoa Kỳ không bỏ phiếu về hai mục quan trọng này. Các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ đã tung ra nhiều đồn đoán rất bất lợi cho Tòa Thánh liên quan đến ý chí muốn giải quyết tận căn vấn nạn lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ.

Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em toàn văn lời loan báo của Đức Hồng Y Daniel DiNardo về sự can thiệp của Tòa Thánh, cả bằng văn bản và video.

Chào buổi sáng các chư huynh đệ. Thông báo đặc biệt từ chủ tịch Hội Đồng, vào lúc bắt đầu ngày hôm nay.

Thưa các chư huynh đệ, tôi phải bắt đầu thời gian chúng ta tụ họp cùng nhau với một thông báo quan trọng:

Thể theo sự nhất quyết của Tòa Thánh, chúng ta sẽ không bỏ phiếu cho hai mục hành động trong tài liệu của chúng ta về khủng hoảng lạm dụng, đó là tiêu chuẩn trách nhiệm của các giám mục và ủy ban đặc biệt nhận khiếu nại chống lại các giám mục.

Tòa Thánh đã yêu cầu chúng ta trì hoãn bỏ phiếu về những điều này để các cuộc thảo luận của chúng ta có thể bổ sung và được bổ sung bởi cuộc họp toàn cầu của các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi triệu tập tháng Hai năm 2019.

Tôi xin lỗi vì đã thông báo muộn nhưng thực ra, tôi cũng chỉ mới được thông báo vào chiều ngày hôm qua.

Mặc dù tôi thất vọng rằng chúng ta sẽ không thực hiện những hành động này vào ngày mai liên quan đến việc bỏ phiếu, tôi vẫn hy vọng rằng lời cố vấn bổ sung này cuối cùng sẽ cải thiện phản ứng của chúng ta đối với cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt.

Dưới ánh sáng của diễn biến này, tôi đề nghị chúng ta sẽ tiến hành như sau:

Đầu tiên, sau khi chào mừng các vị khách của chúng ta tại cuộc họp này bao gồm cả Sứ Thần Tòa Thánh, chúng ta sẽ nghe ngài nói và sau đó tôi sẽ đưa ra một số nhận xét của riêng tôi.

Sau đó, chúng ta sẽ tạm hoãn để sang nhà nguyện theo kế hoạch cầu nguyện và suy tư của chúng ta trong ngày hôm nay.

Ngày mai, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp và giới thiệu với các chư huynh đệ một chương trình nghị sự đã được sửa đổi cho công việc chung của chúng ta để các chư huynh đệ thảo luận và phê duyệt.

Các chư huynh đệ,

Tôi chắc chắn rằng anh em có những quan tâm về diễn biến mới nhất này như chính tôi cũng vậy. Thay vì đề cập đến chuyện đó ngay lúc này này, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách dâng những quan tâm của chúng ta lên với Chúa trong lời cầu nguyện và tìm kiếm thượng trí của Ngài cho sự đáp trả của chúng ta. Như thế, chúng ta có thể an tâm rằng Chúa Thánh Thần có thể có mặt trong các cuộc thảo luận của chúng ta và hướng dẫn các cuộc thảo luận này vào ngày thứ Ba khi chúng ta trở lại công việc.

Transcript from video:

Good morning Brothers. Special announcement from the president, I have at the beginning today.

Dear Brother’s I need to open our time together with an important announcement:

At the insistence of the Holy See, we will not be voting on the two action items in our documentation regarding the abuse crisis that is the standards of accountability for bishops and the special commission for receiving complaints against bishops.

The Holy See has asked that we delay voting on these so that our deliberations can inform and be informed by the global meeting of the conference presidents that the Holy Father has called for February 2019.

I’m sorry for the late notice but in fact this was conveyed to me late yesterday afternoon.

Although I am disappointed that we will not be taking these actions tomorrow in terms of vote I remain hopeful that this additional consultation will ultimately improve our response to the crisis we face.

In light of this, I propose that we proceed as follows:

First, after greeting our guests at this meeting including the Apostolic Nuncio, we will hear from him and then I will offer some remarks of my own.

Then we will adjourn to the chapel for our plan today of prayer and reflection.

Tomorrow, I will call us to order and present you with a revised agenda for our shared business together for your consideration discussion and approval.

Brothers, I am sure that you have concerns about this latest development as I do myself. Rather than addressing those at this moment let us start by bringing them to the Lord in prayer and seeking his wisdom for our response. In that way we can be assured that the Holy Spirit may be present in our discussions and guide them when we turn to business on Tuesday.

Đặng Tự Do: Vietcatholic

Bài viết liên quan