Đức Thánh Cha Phanxicô nâng 4 Hồng Y đẳng phó tê lên Hồng Y đẳng linh mục

0

Đức Thánh Cha Phanxicô nâng 4 Hồng Y đẳng phó tê lên Hồng Y đẳng linh mục

Trong một công nghị thường lệ vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng bốn Hồng Y từ đẳng Hồng Y phó tế (Cardinal – Deacon)lên đẳng Hồng Y linh mục (Cardinal-Priest). Các vị này đều là Hồng Y phó tế tròn 10 năm kể từ khi nhận mũ đỏ từ Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI hồi tháng 3 năm 2006; và cũng đều từ 80 tuổi trở lên, dĩ nhiên mất quyền tham gia một Mật nghi bầu giáo hoàng trong tương lai:

• Đức Hồng Y William Levada, nguyên Tổng trưởng của Bộ Giáo Lý Đức Tin, và trước đây từng là Tổng Giám Mục San Francisco; Hoa Kỳ

• Đức Hồng Y Franc Rode, nguyên Tổng trưởng của Bộ Tu sĩ, trước đây từng là Tổng Giám mục Ljubljana, Slovenia;

• Đức Hồng Y Andrea Cordero di Montezemolo, người Ý, nguyên Tổng linh mục Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, và từng là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Vatican

• Đức Hồng Y Albert Vanhoye, tu sĩ Dòng Tên người Pháp, nguyên là Viện trưởng Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng.

Hồng Y Đoàn gồm các Hồng Y thuộc ba đẳng: Hồng Y giám mục (Cardinal-bishops), Hồng Y linh mục và Hồng Y phó tế. Những sự phân biệt này chỉ là về lễ nghi.

Theo thông lệ, khi một vị chủ chăn giáo phận (thường là một tổng giám mục) được Đức Giáo Hoàng nâng vào hàng Hồng Y Đoàn, vị này sẽ là Hồng Y đẳng linh mục; còn các Hồng Y đẳng phó tế là thành viên của Giáo Triều Rôma. Sau mười năm làm Hồng Y đẳng phó tế, các vị ấy có thể thỉnh cầu Đức Thánh Cha nâng lên Hồng Y đẳng linh mục, như trong bốn trường hợp kể trên.

Hiện tại, Hồng Y Đoàn gồm có 9 Hồng Y đẳng giám mục (trong đó có ba Thượng phụ của các Giáo Hội Đông phương), 168 Hồng Y đẳng linh mục và 36 Hồng Y đẳng phó tế.

Chân Phương

About Author

Leave A Reply