Sinh Hoạt Hội dòng

Dòng Thánh Gia: Bà cố Anna về nhà Cha

AI TÍN

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Thánh Gia và gia đình tang quyến kính báo:

BÀ CỐ ANNA NGÔ THỊ THĂNG

(thân mẫu Tu huynh Thiện – Nguyễn Đức Chiến, CSF)

Sinh năm 1937 tại Bắc Giang

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07h30 ngày 15 tháng 5 năm 2020

(nhằm ngày 23 tháng 04 năm Canh Tý)

Hưởng thọ 83 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc:

15h00 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2020

Tại Thánh Đường giáo xứ An Sơn E2, Giáo phận Long Xuyên.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan