Hội Dòng Ơn Gọi

Dòng Thánh Gia: Tuyển sinh ơn gọi 2020

Dòng Thánh Gia Việt Nam tuyển sinh ơn gọi năm 2020

Tải về file PDF: thu-tuyen-sinh

 

Bài viết liên quan