Giáo Hội Toàn Cầu

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích: Cử hành Bí tích Thêm sức trong điều kiện cách ly xã hội

Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã gửi văn thư số 470/20 để giải thích thắc mắc về điều kiện cử hành Bí tích Thêm sức trong thời gian đại dịch. Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến bản dịch Việt ngữ sau đây:

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH

Prot.N. 470/20

Thư gửi quý Hồng y và Giám mục
Chủ tịch các Hội đồng Giám mục

Vatican, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Kính thưa quý Hồng Y
và quý Giám mục,

Trong thời gian đại dịch Covid-19, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã nhận được nhiều câu hỏi từ các Hội Đồng Giám Mục và một số Giám mục về cách thức cử hành thành sự Bí tích Thêm sức trong điều kiện cách ly xã hội tại nhiều nơi.

Các câu hỏi mang nhiều chiều kích khác nhau. Thứ nhất, nghi thức xức dầu thánh có buộc phải kèm theo việc đặt tay hay chỉ cần xức dầu là đủ? Thứ hai, để Bí tích thành sự, có buộc phải xức dầu bằng ngón tay cái để trần, hay thừa tác viên có thể mang găng tay hoặc dùng que bông?

Câu hỏi thứ nhất đã được Uỷ Ban Giáo hoàng chuyên trách chú giải các Sắc lệnh của Công Đồng Vatican II, trả lời trong Notitiae 7 (1972), trang 281-285, theo đó, cử chỉ xức dầu đã biểu lộ rõ việc đặt tay, vì thế, cử chỉ đặt tay trong lúc đó không cần thiết để bí tích thành sự.

Câu hỏi thứ hai về việc xức dầu bằng một dụng cụ như một que bông chẳng hạn, vừa được trình cho Hội đồng Giáo hoàng Giải thích các Văn bản Luật, và đây là câu trả lời: theo Giáo luật,  Bí tích Thêm sức thành sự khi được ban do thừa tác viên thông thường (giám mục), hoặc do một linh mục có năng quyền, qua việc xức dầu thánh trên trán đang khi đọc công thức đã quy định trong các sách phụng vụ (xem Giáo Luật 880 § 1 và 882). Như thế, việc thừa tác viên dùng một dụng cụ nào đó (găng tay, que bông,…) không ảnh hưởng đến yếu tố thành sự của Bí tích”.

Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý là không được tiếp tục áp dụng những cách thức này khi tình trạng khẩn cấp hiện nay chấm dứt.

Chúng tôi hy vọng thư này đã giải đáp rõ về các câu hỏi, chúng tôi cũng xin quý ngài phổ biến cho các Giám mục đồng sự.

Thân ái kính chào mọi người trong Chúa Kitô.

Hồng Y Robert SARAH
Bộ Trưởng

Tổng Giám mục Arthur Roche
Thư ký

Download file PDF tại đây

Bài viết liên quan