Lời Chúa

Cầu nguyện cho kẻ thù có thể hàn gắn vết thương của chúng ta

Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu về quyền năng gấp đôi của cầu nguyện

Vatican: ngày 14 tháng 6, 2016

Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha đã giảng trong Thánh Lễ sáng nay tại nhà nguyện Thánh Mác Ta: “Cầu nguyện cho kẻ thù có thể hàn gắn vết thương lòng của chúng ta .”

Nhắc lại thời thơ ấu của ngài tại Á Căn Đình, khi dân chúng cầu nguyện cho các nhà độc tài phải xuống hỏa ngục, Đức Thánh Cha nhắc là chính Chúa Giêsu đã dậy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người đàn áp chúng ta.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về bài Phúc Âm hôm nay của Thánh Mát Thêu lúc Chúa Giêsu bảo các môn đệ phải yêu mến kẻ thù, và ghi nhận rằng lời phán dậy này tương phản với những gì các luật sĩ giảng dậy thời đó: “Anh em phải yêu láng giềng và thù ghét kẻ thù.”

Đức Thánh Cha nói: “Luật Do Thái đã được giảng dậy một cách quá lý thuyết, chỉ dựa trên từ ngữ của lề luật thay vì trên tình yêu Thiên Chúa ngay tại trọng tâm của lề luật đó.”

Vì thế, Đức Thánh Cha giải thích: “Chúa Giêsu lập lại giới răn quan trọng nhất trong Cựu Ước: ‘Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, và yêu láng giềng như chính mình.’” Ngài than phiền rằng đây không là chính trọng tâm của những gì các luật sĩ giảng dậy, vì họ chỉ chú trọng đến những chi tiết và các trường hợp cá nhân.

Tuy nhiên, ngài giải thích: Chúa Giêsu đã trình bầy ý nghĩa đích thực của lề luật Người đến để kiện toàn, bằng cách đưa ra những thí dụ để diễn tả các giới răn dưới một ánh sáng mới, và chứng tỏ rằng tình yêu quảng đại hơn ngôn ngữ của lề luật: “Từ câu ‘Không được giết người’ có nghĩa là không được xỉ nhục hay giận dữ anh chị em mình, đến việc khuyên cho áo ấm cho người chỉ xin mìnhđáo mỏng, hay đồng hành xa hơn với người xin mình cùng đi với họ một dặm.”

Hành trình chữa lành

Kết quả này, Đức Thánh Cha đề cao, không phải là để kiện toàn lề luật, mà là để giúp hàn gắn vết thương lòng của chúng ta. Ngài ghi nhận trong Phúc Âm Mát Thêu, khi Chúa Giêsu giải thích các giới răn, có một hành trình chữa lành. “Tất cả các trái tim bị tổn thương vì tội lỗi – như mỗi người chúng ta đều đã bị như thế – đều phải bước theo hành trình chữa lành này để có thể trở nên giống ‘Chúa Cha nhiều hơn, là Đấng toàn thiện,”

Đức Thánh Cha nói: “Bước cuối cùng và khó khăn nhất trên hành trình tiến tới sự toàn thiện này nằm trong lời Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay: “Anh em đã nghe luật dậy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Cầu nguyện làm có thể được những gì

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng khi còn thơ ấu, ngài thấy dân chúng cầu nguyện để Thiên Chúa đầy ải các lãnh tụ độc tài thời đó xuống hỏa ngục, nhưng ngài nói: Chúa kêu gọi chúng ta hãy xét lại lương tâm và cầu nguyện cho kẻ thù.

Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng là có thể cầu nguyện cho những ai hành hạ và áp bức chúng ta vì quyền năng của việc cầu nguyện sẽ làm được hai điều: “sẽ biến cải người ấy trở thành tốt hơn và sẽ làm cho chúng ta trở nên giống như các con cái của Cha trên Trời nhiều hơn.”

Bùi Hữu Thư

Bài viết liên quan