Thông Tin

Cha Lombardi từ chức vụ Tổng giám đốc Đài phát thanh Vatican

ha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican, không còn giữ chức tổng giám đốc Đài phát thanh Vatican. Cha Lombardi sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách giám đốc văn phòng báo chí Vatican.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican, không còn giữ chức tổng giám đốc Đài phát thanh Vatican. Cha Lombardi sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách giám đốc văn phòng báo chí Vatican.

 Alberto Gasbarri, người đã làm việc dưới tư cách là giám đốc hành chính của đài phát thanh Vatican, cũng sẽ dời khỏi vị trí của mình vào cuối tháng Hai. Gasbarri, người được biết đến nhiều hơn với vai trò của mình là “người đi trước” cho những chuyến tông du của Đức Thánh Cha đã công bố nghỉ hưu vào tháng Giêng.

 Trong thông báo khởi đầu, Ban Thư ký mới của Vatican về Truyền thông lưu ý rằng Đài phát thanh Vatican sẽ được sáp nhập với Trung tâm Truyền hình Vatican, như một phần của việc tái cơ cấu có tính quy mô của tất cả các cơ quan truyền thông Vatican. Nhận xét về những thay đổi này, Cha Lombardi và Gasbarri sẽ không thay đổi trong vị trí hiện tại của họ.

 Giacomo Ghisani, phó giám đốc của Ban Bí thư về Truyền thông, sẽ tạm thời đảm trách cho việc quản lý công việc hàng ngày của Đài phát thanh Vatican trong thời gian tái cơ cấu.

 Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan