Giáo Hội Việt Nam

Dời ngày Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN THÁNH NHẠC

THÔNG BÁO
v/v: DỜI NGÀY HỘI THẢO THÁNH NHẠC LẦN THỨ 46

Kính gửi: Quý Đức cha, quý Cha Trưởng ban Thánh nhạc các giáo phận,
Quý Cha đặc trách Thánh nhạc Đại chủng viện,
Quý Bề trên Các Dòng tu, Quý Hội thảo viên Thánh nhạc

Kính thưa quý Đức cha, quý Cha, quý Bề trên và quý Vị,

Như đã thông báo trong Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45 vừa qua (15-10-2019), Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 và để thực hiện đúng những chỉ dẫn của các Vị hữu trách Giáo hội và Xã hội trong hoàn cảnh hiện nay, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định hủy bỏ cuộc Hội thảo lần thứ 46 này và sẽ ấn định vào một ngày khác khi các sinh hoạt xã hội và Giáo hội trở lại bình thường.

Chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha và quý Vị đồng cảm với chúng con và luôn cầu nguyện cho chúng con để chúng con tiếp tục hoàn thành những hoạt động thánh nhạc đã đề ra.

Như Đức Kitô phục sinh luôn chào chúc BÌNH AN cho các môn đệ, chúng con nguyện chúc quý Đức cha, quý Cha và quý Vị luôn tràn đầy bình an của Chúa Sống Lại.

Chúng con kính chào.

                TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2020
            Thừa lệnh Đức cha Chủ tịch UBTN – HĐGMVN
                                         Thư ký

 

                             

Lm. Rôcô Nguyễn Duy

Bài viết liên quan