Giáo Hội Toàn Cầu

ĐTC nhận đơn từ chức của ĐHY Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh

Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã từ chức, và đồng thời cũng từ bỏ các quyền được dành cho các thành viên Hồng y đoàn.

Chiều tối thứ Năm 24/9, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin: “Hôm nay, thứ Năm, ngày 24/9, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh và các quyền liên hệ đến chức Hồng Y, được Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu đệ trình.”

Đức Hồng y Becciu năm nay 72 tuổi. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1/5/1984, làm việc tại nhiều Tòa Sứ thần trên thế giới. Ngày 15/10/2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng ngài lên tổng giám mục và bổ nhiệm ngài làm Sứ thần tại Angola.

Năm 2009, Đức Biển Đức XVI chuyển ngài đến làm Sứ thần ở Cuba, và ngày 10/5/2011, cũng chính Đức Biển Đức bổ nhiệm ngài làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Đến tháng 5/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô thăng ngài làm Hồng y và bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh. (CSR_301_2020)

Hồng Thủy

(vaticannews.va 25.09.2020)

Bài viết liên quan