Thông Tin

ĐTC ở Kenya: bạo lực, xung đột và khủng bố khơi dậy sự sợ hãi

ĐTC ở Kenya: bạo lực, xung đột và khủng bố khơi dậy sự sợ hãi

Với 21 tiếng pháo vang rền, ĐTC Phanxicô được đón chào tại dinh thự của Tổng thống Uhuru Kenyatta.

Sau đó, Đức Thánh Cha trồng một cây trong khu phức hợp của tổng thống. Ngài theo tập tục của người Kenya là việc trồng cây con để biểu hiện niềm hy vọng ở tương lai.

Tổng thống Kenya phát biểu trước Đức Giáo Hoàng và thảo luận về những thách thức mà nước ông đang phải đối diện.

Ngài tổng thống nói: “Thưa Đức Thánh Cha, giống như cha, là một quốc gia, chúng con muốn chống lại tệ nạn tham nhũng vốn gây tổn hại đến người dân và môi trường của chúng con; tham những là theo đuổi lợi nhuận bất hợp pháp. Thật vậy, nó làm chệch hướng các nguồn lực, gieo rắc hận thù, và chia rẽ dân của chúng con.”

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao hàng đầu của nước này, bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng tập trung vào hệ sinh thái và bất bình đẳng xã hội.

Ngài ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên của Kenya và yêu cầu người Kenya phải ý thức và có trách nhiệm trong việc đối diện với cuộc khủng hoảng môi sinh nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt.

Đức Giáo Hoàng phát biểu: “Trong một thế giới mà cứ tiếp tục khai thác hơn là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta phải nỗ lực truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo quốc gia để họ thúc đẩy những mô hình phát triển kinh tế một cách trách nhiệm.”

Đối mặt với sự chia rẽ và bất công, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng tất cả mọi người được mời gọi để tìm thấy sự hòa giải, hòa bình và chữa lành.

Đức Giáo Hoàng phát biểu: “Kinh nghiệm cho thấy rằng bạo lực, xung đột và khủng bố khơi dậy sự sợ hãi, hồ nghi, và tuyệt vọng; từ đó sinh ra nghèo đói và thất vọng.”

Với suy nghĩ đó,ĐTC mời gọi các nhà chính trị hãy làm việc không biết mệt mỏi để bảo tồn các giá trị mà duy trì nền dân chủ. Ngài nói với họ rằng họ phải thực sự thực thi ơn gọi phục vụ với hết thảy người dân Kenya, với sự chính trực và minh bạch.

Đức Giáo Hoàng nói:”Cha yêu cầu các con hãy đặc biệt thể hiện mối quan tâm chính đáng cho các nhu cầu của người nghèo, cho nguyện vọng của các bạn trẻ, và phân phối các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực công bằng theo như Đấng Tạo Hóa đã ban phước lành cho quốc gia của chúng con.”

Giáo Giáo Hoàng một lần nữa cám ơn sự đón chào nồng nhiệt của người dân Kenya. Ngài nói rằng bằng tiếng Swahili rằng Thiên Chúa luôn chúc lành cho Kenya, và dân chúng trở nên náo nhiệt.

“Thiên Chúa chúc lành cho Kenya!”

(Romereports, 25-11-2015)

Chuyển ngữ: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Bài viết liên quan