Thông Tin

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức TGM Christophe Pierre làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh Hoa Kỳ

Washington DC – Hôm nay Thứ Ba ngày 12/4/2016, ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh Hoa Kỳ. Đức Tổng Pierre sinh ngày 30/1/1946 tại Rennes, Pháp; Thụ phong linh mục năm 1970; Làm sứ thần Tòa Thánh tại Haiti (1995-1999), Uganda (1999-2007), và Mexcio (2007-2016).

Một sứ thần Tòa Thánh là đại diện của Đức Giáo Hoàng trong một quốc gia có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh.

Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, TGM Louisville, Kentucky, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vui mừng, hoan nghênh việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Ngài nói: Thay mặt cho Anh Em Giám Mục ở Hoa Kỳ, con kính gửi đến Đức Tổng Pierre lời chào chân thành và hỗ trợ cầu nguyện của con khi Đức Tổng dấn thân vào công việc mục vụ cho quốc gia chúng con. Một sự gần gũi chia sẻ với Giáo Hội tại Mexico đã tạo ra một tình cảm anh em mạnh mẽ giữa chúng tôi với nhau. với tình cảm triều mến, cho phép con cảm ơn đến Đức Tổng Giám Mục Viganò về những đóng góp vô vị lợi của ngài cho đời sống Giáo Hội Hoa Kỳ.

Lm Peter Võ Sơn

(nguồn tin Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ).

Bài viết liên quan