Thông Tin

Đức Thánh Cha: Cầu nguyện cho các bác nông phu nhận được sự đền đáp xứng đáng

Bác nông phu đang thu gom những bó lúa mới gặt ở Philippines – REUTERS

Trái đất là quà tặng của Thiên Chúa và món quà ấy phải mang lại lợi ích cho hết mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như thế trong đoạn video ý chỉ cầu nguyện tháng Tư. Trong tháng này, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các bác nông phu để họ có thể nhận được sự đền đáp xứng với công việc của mình.

Đức Thánh Cha chia sẻ:

“Cám ơn bác nông phu! Điều bác đang làm hết sức cần thiết cho cuộc sống của tất cả mọi người. Là con người và là con Thiên Chúa, bác đáng được hưởng một cuộc sống tử tế.

Nhưng tôi tự hỏi rằng: Những nỗ lực mà bác bỏ ra được đền đáp như thế nào?

Trái đất là quà tặng của Thiên Chúa. Thật không công bằng khi hoa mầu ruộng đất chỉ dành cho một số người mà tước đi quyền và lợi ích của đa số những người khác.

Cha mời gọi các con lưu tâm đến vấn đề này và hãy hiệp lời với cha trong ý chỉ cầu nguyện:

‘Xin cho những bác nông phu bé nhỏ, tầm thường có thể nhận được sự đền đáp xứng đáng cho công việc vô giá mà họ đang làm.’

Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với vị cha chung qua đoạn video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=NviLKbBY61M

Vũ Đức Anh Phương, SJ

Bài viết liên quan