Thông Tin

Đức Thánh Cha kêu gọi các chức sắc tòa án thi hành luật mới

Đức Thánh Cha kêu gọi các chức sắc tòa án Giáo Hội thi hành luật mới – OSS_ROM

VATICAN. ĐTC kêu gọi các chức sắc và nhân viên tòa án của Giáo Hội đón nhận và đào sâu qui luật mới về việc giải hôn phối.

Sáng 12-3-2016, ngài đã tiếp kiến 400 tham dự viên khóa học do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức về việc áp dụng hai tự sắc mới của ĐTC ban hành ngày 15-8 năm 2015 về việc đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Đặc điểm nổi bật trong luật mới là chỉ cần một phán quyết thay vì hai phán quyết của hai cấp tòa án khác nhau để một hôn phối được xác nhận là vô hiệu. Ngoài ra có thủ tục vắn để giải hôn phối, trong đó vai trò của Giám Mục giáo phận được đề cao như vị thẩm phán xét xử.

ĐTC nói: ”Điều quan trọng là qui luật mới được những chức sắc của các tòa án Giáo Hội đặc biệt đón nhận và đào sâu, trong thực chất và tinh thần, để phục vụ công lý và bác ái cho các gia đình. Đối với bao nhiêu người, đã sống kinh nghiệm hôn phối bất hạnh, việc kiểm chứng xem hôn phối có hiệu lực hay không, đó là một khả thể quan trọng; và những người này cần được giúp đỡ để tiến hành trên con đường này một cách mau lẹ và dễ dàng bao nhiêu có thể. Và đây chính là giá trị của khóa học mà anh chị em đã tham dự. Tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những gì đã học trong những ngày nay, và luôn nghĩ đến phần rỗi các linh hồn là qui luật tối thượng của Giáo Hội”. (SD 12-3-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan