Lời Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Chúng ta không thể có trái tim chai đá và khép kín

Vatican: 3/3/2016 (Radio Vatican) Chỉ khi nào chúng ta mở lòng và công nhận chúng ta là người tội lỗi, thì chúng ta mới có thể lãnh nhận lòng thương xót Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh điều này trong bài giảng sáng nay tại Nhà Nguyện Thánh Mác-ta, theo Radio Vatican.

Trích dẫn bài đọc hôm nay từ Sách Tiên Tri Giêrêmia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là “Thiên Chúa luôn luôn trung thành, vì Người không thể tự từ chối mình,” nhưng con người lại không muốn lắng nghe Lời Người.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Thiên Chúa làm nhiều việc “để thu hút trái tim Dân Người,”vậy mà họ vẫn bất trung.

Đức Thánh Cha lưu ý: “Sự bất trung của Dân Chúa cũng là “của chúng ta”. Ngài nói: “Đây là chính định mệnh chúng ta đã làm cho tim chúng ta chai đá, và khép kín!”

“Sự bất trung làm cho chúng ta không nghe được Lời Chúa, như của người cha nhân lành, luôn luôn muốn chúng ta mở lòng cho Lòng Thương Xót và tình yêu Chúa.”

Đức Thánh Cha nói: ‘Hãy lắng nghe tiếng Chúa. Đừng làm cho trái tim trở nên chai đá!’

Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận rằng Thiên Chúa luôn luôn nói với chúng ta theo cách này, “với sự dịu hiền của một người cha đang nói: ‘Hãy trở về với Ta với hết tất cả tấm long, vì Ta rất cảm thương và giầu lòng thương xót.’”

“Nhưng khi trái tim chai đá, các bạn không hiểu điều này. Lòng thương xót Chúa chỉ có thể hiểu được khi các bạn có thể mở lòng ra cho Lời Chúa lọt vào.”

Đức Thánh Cha nhắc đến các kinh sư đang nghiên cúu Thánh Kinh và đòi đối chất với Chúa Giêsu.

Họ là các “thầy dậy lề luật và biết về thần học, nhưng họ hết sức khép kín.” Trong khi đám đông kinh ngạc và tin nơi Chúa Giêsu. “Trái tim của họ đã mở ra, không hoàn toàn, tội lỗi, nhưng là tim cởi mở.”
Đức Thánh Cha tiếp: “Những các thần học gia này có một thái độ khép kín! Họ luôn luôn tìm kiếm lời giải thích để không phải hiểu sứ điệp của Chúa Giêsu.”

“Họ đòi hỏi Người cho một dấu chỉ từ Trời. Họ luôn luôn khép kín! Và Chúa Giêsu phải minh chứng các hành động của Người.”

“Đây là câu chuyện, câu chuyện của sự bất trung đã thất bại. Câu chuyện của những trái tim khép kín, những trái tim không để cho lòng thương xót Chúa lọt vào, và đã quên ý nghĩa của sự tha thứ: ‘Xin tha thứ cho con Lạy Chúa!’ – chỉ vì họ không tự coi họ là người tộ lỗi, nhưng tự coi mình là những quan tòa phán xét kẻ khác.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho có ân sủng của sự trung thành, ghi nhận rằng đây là bước đầu tiên để công nhận chúng ta là kẻ tội lỗi.

Ngài nói: “Nếu bạn không cảm thấy mình tội lỗi, thì bạn đã bắt đầu sai lạc rồi.”

Đức Thánh Cha giải thích: Nế bạn công nhận bạn là người tội lỗi “thì tim bạn sẽ mở ra và lòng thương xót Chúa có thể lọt vào và bạn mới bắt đầu trung tín.”

“Chúng ta xin cho có ân sủng để cho trái tim chúng ta không chai đá – để có thể mở rộng cho lòng thương xót Chúa – và xin ơn được trung tín. Và khi chúng ta cảm thấy mình bất trung, thì xin cho có ơn biết cầu xin được tha thứ.

Bùi Hữu Thư

vietcatholic.org

Bài viết liên quan