Thông Tin

GP Đà Lạt: Thánh lễ Tấn phong Giám mục phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Ngày 08 tháng 4 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH làm Giám mục Phó giáo phận Đà Lạt.

DaLat-GiamMucPho-06.jpg

 Giáo phận Đà Lạt được Tòa Thánh thành lập ngày 24/11/1960. Giáo phận mới này được trao cho Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, nguyên Giám quản Tông tòa giáo phận Sài Gòn, với 81 linh mục triều và dòng, 77.324 giáo dân trên tổng số dân 254.669 người. Vào thời điểm này, có 1.547 giáo dân người dân tộc thiểu số trong tổng số gần 100.000 người trong địa bàn Giáo phận.

Đức cha Simon Hoà Hiền qua đời ngày 5/9/1973. Sau hơn một năm trống toà, ngày 30/1/1975, Đức Thánh Cha Phaolô VI (nay là Chân Phước) bổ nhiệm Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm kế vị. Đức Giám mục tân cử được truyền chức Giám mục ngày 17/3/1975 tại nhà thờ Đức Bà Sàigòn, và ngày 19/3/1975, chính thức nhậm chức và cai quản giáo phận 19 năm cho đến năm 1994, khi được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá.

Ngày 19/10/1991, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt, thụ phong Giám mục ngày 3/12/1991. Đức cha Phêrô là Giám mục Chính toà Đà Lạt từ ngày 24/6/1994 cho đến ngày 22/4/2010 khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội. Sau 15 năm coi sóc Giáo phận, ngài đã gởi về Tòa Thánh báo cáo như sau : 327.769 giáo dân (Kinh 221.538, Dân tộc 106.231) trong tổng số dân trong tỉnh là 1.223.105 người) ; 107 linh mục triều (trong đó có 2 linh mục người Koho), 80 linh mục dòng (1 linh mục người Koho và 1 linh mục người Churu), 896 Tu sĩ nam nữ ; 76 giáo xứ, 18 giáo sở và 20 giáo điểm.

Sau gần một năm trống tòa, ngày 1/3/2011, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa, được bổ nhiệm kế vị Đức Cha Phêrô. Ngài đã về nhận Giáo phận ngày 17/3/2011, đến nay được hơn 6 năm.

Và hôm nay, giáo phận Đà Lạt có thêm Giám mục Phó là Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh.

Giáo phận Đà Lạt hiện có 379.122 giáo dân (Kinh : 241.629, Dân tộc : 137.493) trong tổng số dân tỉnh Lâm Đồng là 1.385.000 người) ; 174 linh mục triều (trong đó có 7 linh mục người Koho), 127 linh mục dòng (1 linh mục người Koho và 1 linh mục người Churu), 1.203 Tu sĩ nam nữ ; 98 giáo xứ, 23 giáo sở và 24 giáo điểm.

Tiểu sử Đức Tân Giám mục :

 · Sinh ngày 12/8/1955 tại Cần Thơ, được Cha Grannec, MEP, ban bí tích Thánh Tẩy ngày 13/8/1955 tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/9/1955).

· Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005) ; Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức, giáo phận Phát Diệm ; hai người chị là nữ tu Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng và Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, Tổng giáo phận Saigon.

· 1966-1973 : Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.

· 1973-1980 : Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

· 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc.

· 29/5/1994 : Được Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

· 1994-2003 : Phó xứ Tân Hóa, Bảo Lộc.

· 2003-2009 : Du học tại Rôma về Giáo luật, tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana.
· Từ 2009 : Đại diện Tư pháp giáo phận Đà Lạt.

Ngày 8/4/2017 : Tòa Thánh công bố việc bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Đà Lạt.

Tham dự thánh lễ hôm nay, ngoài sự hiện diện đông đảo của quý ông bà anh chị em giáo dân xa gần, còn có sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ nam nữ, tu sinh, chủng sinh, trong và ngoài giáo phận Đà Lạt. Ngoài ra, có sự hiện diện của quý vị đại diện Chính quyền các cấp, quý Cha Tổng Đại diện, quý Bề trên các Dòng tu, quý Cha Giám đốc và quý Cha giáo các đại chủng viện, quý Viện phụ, quý Đức Ông, và đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, và quý Giám mục đến từ 26 giáo phận trong cả nước :

Thuộc giáo tỉnh Hà Nội :

– Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,

Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ;

– Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh,

Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội ;

– Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt,

Giám mục giáo phận Bắc Ninh ;

– Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu,

Giám mục giáo phận Bùi Chu ;

– Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên,

Giám mục giáo phận Hải Phòng,

Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam ;

– Đức cha Gioan Maria Vũ Tất,

Giám mục giáo phận Hưng Hóa ;

– Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long,

Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa ;

– Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri,

Giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

– Đức cha Giuse Nguyễn Năng,

Giám mục giáo phận Phát Diệm,

Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ;

– Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến,

nguyên Giám mục giáo phận Phát Diệm ;

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ,

Giám mục giáo phận Thái Bình ;

– Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp,

Giám mục giáo phận Vinh ;

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên,

Giám mục phụ tá giáo phận Vinh ;

Thuộc Giáo tỉnh Huế :

– Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh,

Tổng Giám mục Huế,

Giám quản giáo phận Thanh Hóa,

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ;

– Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng,

nguyên Tổng Giám mục tổng giáo phận Huế ;

– Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,

Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột ;

– Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị,

Giám mục giáo phận Kontum ;

– Đức cha Giuse Võ Đức Minh,

Giám mục giáo phận Nha Trang ;

– Đức cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi,

Giám mục giáo phận Qui Nhơn;

Thuộc Giáo tỉnh Sàigòn :

– Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc,

Tổng Giám mục tổng giáo phận Sàigòn ;

– Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng,

Giám mục phụ tá tổng giáo phận Sàigòn ;

– Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,

Giám mục giáo phận Bà Rịa ;

– Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên,

Giám mục giáo phận Cần Thơ ;

– Đức cha Antôn Vũ Huy Chương,

Giám mục giáo phận Đà Lạt ;

– Đức cha Giuse Trần Văn Toản,

Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm,

Giám mục giáo phận Mỹ Tho,

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam ;

– Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,

Giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết ;

– Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước,

Giám mục giáo phận Phú Cường.

– Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ,

nguyên Giám mục  giáo phận Phú Cường

– Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai,

Giám mục giáo phận Vĩnh Long ;

– Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo,

Giám mục giáo phận Xuân Lộc ;

– Đức Giám mục Tân cử Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc ;

Ngoài ra, có sự hiện diện của

– Đức Cha Thomas Chung An-zu,

Giám mục giáo phận Gia Nghĩa, Đài Loan

Tưởng cũng nhắc lại, trước thánh lễ truyền chức Giám mục hôm nay, Giáo phận Đà Lạt đã có 3 lần tổ chức Thánh lễ truyền chức giám mục tại tiền đường trước nhà thờ Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (03-12-1991, Giám mục phó Đà Lạt), Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (20-5-1999, Giám mục Mỹ Tho) và Đức cha Giuse Võ Đức Minh (15-12-2005, Giám mục phó Nha Trang).

DaLat-GiamMucPho-01.jpg

DaLat-GiamMucPho-02.jpg

DaLat-GiamMucPho-03.jpg

DaLat-GiamMucPho-04.jpg

DaLat-GiamMucPho-05.jpg

DaLat-GiamMucPho-06.jpg

DaLat-GiamMucPho-07.jpg

DaLat-GiamMucPho-08.jpg

DaLat-GiamMucPho-09.jpg

DaLat-GiamMucPho-10.jpg

DaLat-GiamMucPho-11.jpg

Ảnh: fb Nguyễn Thành Trung
(WGP.Đà Lạt 31.05.2017)

Bài viết liên quan