Giáo Hội Toàn Cầu

Hồ sơ xin phong chân phước cho chị ruột thánh Têrêsa Hài đồng

Toàn bộ hồ sơ gồm 38.870 trang, đựng trong 16 hộp, kết quả năm năm điều tra ở cấp giáo phận, từ năm 2015 đến 2020, với sự cộng tác của Ủy ban sử học, nhiều người thiện nguyện, của các công chứng viên tông tòa (notaires apostoliques), cũng như của các nữ tu dòng Thăm Viếng ở thành phố Caen.

Tiểu sử chị Léonie Martin

Nữ tôi tớ Chúa, nữ tu Léonie Martin sinh ngày 03 tháng 6 năm 1863 tại Alencon, con của ông bà chân phước Louis và Zélie Martin, và qua đời năm 1941 tại Tu viện dòng Thăm Viếng ở thành phố Caen, thọ 78 tuổi, là một trong 4 người chị của thánh nữ Têrêsa Hài đồng và cũng là “môn đệ” của thánh nữ.

Ba người chị của thánh Têrêsa là Pauline, Marie và Celine lần lượt gia nhập dòng kính Cát Minh ở Lisieux.

Riêng chị Léonie thì gặp nhiều lận đận và thử thách. Mãi đến năm 1899, khi được 36 tuổi, chị mới gia nhập tu viện dòng Thăm Viếng ở thành phố Caen, với tên dòng là Francoise-Thérèse. Chị chăm chỉ sống như môn đệ đích thực của thánh Têrêsa Hài đồng, qua đời hai năm trước đó, 1897 lúc mới được 24 tuổi.

Nữ tu Elisabeth de Baudoin, thuộc Bộ Phong thánh, nói rằng: “Cuộc sống của chị Léonie có thể tóm tắt trong đoạn kinh chị viết: “Lạy Chúa, trong cuộc sống của con, Chúa đã đặt ít những điều sáng lạn, xin Chúa cho con được giống như Chúa, cho con đi tới những giá trị chân thực, và coi rẻ những giá trị phàm nhân, để quí chuộng và chỉ muốn điều tuyệt đối, vĩnh cửu, Tình Yêu của Thiên Chúa, nhờ Hy Vọng”.

Trong nhà dòng, chị Léonie phụ trách nhà ăn, rồi phòng thánh. Chị được gọi làm chứng trong án phong chân phước cho em, Têrêsa Hài đồng. Trong dịp đó, Léonie đến Đan viện Cát Minh Lisieux và gặp ba chị em khác còn sống. Sau khi Têrêsa Hài đồng Giêsu được phong chân phước, càng ngày càng có nhiều tín hữu và khách hành hương đến tu viện Thăm Viếng để gặp chị Léonie. Và khi Têrêsa Hài đồng Giêsu được phong hiển thánh năm 1925 ở Roma, chị không được đi dự vì dòng Thăm Viếng cũng là dòng kín. Ít lâu sau đó chị được Đức Đặc sứ của Đức Giáo hoàng đến thăm tại Đan viện.

Sống linh đạo thơ ấu

Chị Léonie có tính khôi hài và kín đáo. Khẩu hiệu sống của chỉ là “Sự bé nhỏ làm cho tôi rất vui mừng” (La petitesse fait toute ma joie) và chị được coi là môn đệ tuyệt hảo của thánh nữ Têrêsa Hài đồng, là người hiểu rõ nhất và thực hành linh đạo “Con đường thơ ấu” như thánh nữ đã dạy. Chị Léonie trải qua nhiều cơn bệnh và qua đời trong đêm 16 rạng, ngày 17/6 năm 1941. Hàng ngàn người đã đến viếng thi hài và tham dự lễ an táng chị.

Ít lâu sau khi chị Léonie qua đời, nhiều tín hữu Công giáo trên thế giới đã cầu khẩn sự chuyển cầu của chị và cảm ơn vì đã được các ơn lành. Nhiều người đến hành hương tại mộ của chị trong nhà nguyện của Đan viện Thăm Viếng. Có nhiều người tôn kính chị như “Bổn mạng của các trẻ em gặp khó khăn”.

Án phong chân phước cho chị Léonie được Đức cha Jean-Claude Boulanger, giám mục giáo phận Bayeux và Lisieux, chính thức khai mạc ngày 24/01/2015.

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Bài viết liên quan