VIDEO

Hơn 500 ngàn tín hữu tham dự Thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Dublin