Thông Tin

Kỷ niệm 70 năm chia cách hai miền Nam Bắc, Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải

Tờ Quan Sát Viên Rôma của Tòa Thánh số ra ngày 19 tháng 8 đã trình bày một thông điệp của Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng Giám Mục Hán Thành kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải nhân kỷ niệm năm thứ 70 chia cắt hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

“Là Kitô hữu, một trong những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là cầu nguyện. Trong thời gian chia cách, chúng ta được mời gọi cầu nguyện liên liên lỉ cho hòa giải và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cho hòa bình ở châu Á, và trên thế giới. Qua lời cầu nguyện, chúng ta xin cho đất nước chúng ta có thể có một sự khởi đầu mới cho hòa bình và hòa giải, để lại sau lưng mọi nghi kỵ và hận thù.”

Ngài nói thêm:

“Chúng ta cũng nên biến những lời cầu nguyện của chúng ta thành những hành động thực tế. Bằng cách cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho những anh chị em Bắc Triều Tiên của chúng ta. Như thế là chúng ta đang gieo những hạt giống của hòa bình và thống nhất đất nước. Đây là thời gian cho cả hai chính phủ bắt đầu đối thoại về hợp tác, về những chính sách hòa bình, phi hạt nhân hóa, và thậm chí cả về sự thịnh vượng trong tương lai. “

Đặng Tự Do

(vietcatholic.org)

Bài viết liên quan