Thông Tin

MỪNG CHÚA PHỤC SINH – ALLELUIA!!!

Trong niềm vui mừng Chúa phục sinh, học viện Thánh Gia đã tổ chức lễ Phục sinh cách long trọng nhưng không kém phần thân thiện và sẻ chia với những người xung quanh. Trong suốt mùa chay, anh em đã chuyên chăm cầu nguyện hy sinh, hãm mình và làm việc mục vụ. Cho nên trong lễ Phục sinh, anh em đã rất vui mừng đón Chúa phục sinh cùng với các em tu sinh cộng đoàn Văn Thánh và các sơ học viện của dòng Con Đức Mẹ NamVang. Sau thánh lễ lúc 10h30, mọi người cùng chia sẻ bữa tiệc agape trong niềm vui của Chúa phục sinh.

Một vài tấm hình trong ngày lễ Phục sinh của học viện Thánh Gia.

IMGP2667 IMGP2668 IMGP2669 IMGP2670 IMGP2671 IMGP2678 IMGP2679 IMGP2681 IMGP2687 IMGP2691

Bài viết liên quan