Suy Niệm Hằng Ngày

Ngày 05/01 – Giới thiệu Chúa cho anh em

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 11-21

“Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau.

Không như Cain, người thuộc về ma qủy, nên đã giết em mình.

Nhưng tại sao nó đã giết em? Vì công việc nó làm là gian ác, còn công việc của em nó thì chính trực.

Các con đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét các con.

Chúng ta biết rằng chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em.

Ai không yêu thương, thì ở trong cõi chết.

Hễ ai ghét anh em mình đều là kẻ sát nhân, và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình.

Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em.

Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình túng thiếu, lại đóng cửa lòng mình đối với họ, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được?

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật.

Do đó chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa.

Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Ðó là lời Chúa.

Tin mừng: Ga 1, 43-51

43 Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

44 Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô.

45 Philíp gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”.

46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philíp nói: “Hãy đến mà xem”.

47 Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.

48 Nathanael nói: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

49 Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

50 Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

51 Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

(Bản dịch: Ủy ban Phụng tự / HĐGMVN)

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa mời gọi ta theo Chúa. Đến với Chúa, ta sẽ được Chúa tỏ cho thấy những điều kỳ diệu, và ta sẽ nhận ra Chúa là lẽ sống của đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần Chúa mời gọi con theo Chúa. Đã nhiều lần Chúa nhờ các sứ giả của Giáo hội giới thiệu Chúa cho con. Nhưng cho tới nay, dường như con vẫn còn hững hờ trước lời mời gọi ấy. Như Thánh Na-tha-na-en, có lúc con nghĩ rằng Chúa có gì hay đâu, có gì hấp dẫn đâu. Cuộc đời con vẫn còn vất vả cơ cực, gia đình con vẫn còn khổ đau bất hạnh, thế giới này vẫn chiến tranh, bất công, hận thù, nhiều người vẫn sống cuộc đời không xứng với phẩm giá con người. Thực tế cuộc đời trở nên như một thách đố. Tin Mừng của Chúa dường như chẳng giải quyết được gì. Chương trình cứu độ của Chúa dường như chưa thành công. Và lạy Chúa, con rơi vào tâm trạng hoài nghi, hững hờ, chẳng còn phấn khởi hăng say bước theo Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa giúp con lấy lại niềm tin và hy vọng. Chúa chẳng cho con tiền bạc, Chúa cũng chẳng làm phép lạ cách bừa bãi, Chúa chẳng tạo ra sự hấp dẫn lôi cuốn bề ngoài. Tin Mừng của Chúa, chẳng có sẵn những giải pháp kinh tế xã hội. Nhưng con tin Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống của con. Dù con chưa thấy những thành quả tức thời, nhưng con tin chỉ có Chúa là Đấng cứu độ và đem lại hạnh phúc cho con người. Bỏ Chúa, con biết đi với ai? Chỉ có Chúa mới có lời hằng sống. Thánh Phi-líp-phê mời con “cứ đến mà xem”. Con đến với Chúa, xin cho con được khám phá những điều kỳ diệu lớn lao nơi Chúa và nơi công trình cứu độ của Chúa. Amen.

Ghi nhớ“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

A. Phân tích (Hạt giống…)

Bài tường thuật ơn gọi của Philíp và Nathanael:

– Philíp là người môn đệ thứ tư (3 ông trước là Gioan, Anrê và Phêrô). Ông “là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô”. Chúa Giêsu gọi ông trực tiếp.

– Sau khi được Chúa gọi, Philíp đã đến gặp Nathanael và giới thiệu Chúa cho ông này. Nathanael là người thường “ở dưới cây vả”. Kiểu nói “ở dưới cây vả” có nghĩa là người thích tìm hiểu Thánh Kinh. Nathanael tìm hiểu Thánh Kinh, nhưng bị giam hãm trong những thành kiến cũ nên không tin rằng từ Nadarét có thể xuất hiện một thứ gì hay được. Nhưng rất may là Chúa Giêsu đã trực tiếp đến với ông, tỏ cho ông thấy Ngài đúng là một ngôn sứ, nên cuối cùng Nathanael cũng đi theo làm môn đệ Ngài.

B. Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. “Philíp gặp Nathanael và nói với ông: ‘Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp’.”: Tường thuật của Gioan về ơn gọi những môn đệ đầu tiên cho thấy Chúa thường gọi qua trung gian: Gioan và Anrê được gọi qua trung gian của Gioan Tẩy Giả, Phêrô được gọi qua trung gian Anrê, và Nathanael qua trung gian của Philíp. Trung gian mà Chúa dùng có thể là một người mà cũng có thể là một sự việc, một biến cố nào đó.

Tôi đã được Chúa gọi. Vậy tôi cũng hãy làm trung gian giới thiệu người khác đến với Chúa.

2. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?”: Mặc dù đã từng “ở dưới cây vả” mà nghiền ngẫm Sách Thánh nhưng Nathanael không tìm gặp được Đấng Cứu Thế, bởi ông mang nặng thành kiến, thành kiến về địa danh Nadarét tầm thường nhỏ bé.

Không thể dùng thành kiến mà đánh giá con người hay vấn đề được, bởi vì thành kiến chỉ là một nhận định cục bộ từ một vài trường hợp cá biệt. Không phải vì đã có một vài trường hợp đã xảy ra như thế rồi kết luận rằng tất cả mọi trường hợp đều sẽ phải xảy ra như thế.

Thế nhưng con người lại rất dễ nhiễm thành kiến và thường xét đoán theo thành kiến. Chắc hẳn tôi cũng thế.

Xin Chúa giúp con đừng xét đoán theo thành kiến, kẻo con phạm tội bất công với anh chị em con.

3. Thành kiến: Có một gánh xiếc nọ bị hoả hoạn, ông chủ gánh xiếc sai anh hề chạy đi kêu dân chúng trong làng đến tiếp tay chữa cháy, chẳng vậy lửa bốc to có thể lan sang khu vực họ đang ở. Anh hề vội vàng chạy đi. Nhưng anh càng gào thét, múa máy bao nhiêu, dân chúng lại càng cười lớn bấy nhiêu vì họ nghĩ rằng anh hề đang diễn một màn hài hước. Thấy không ai tin mình, anh hề giật râu, giật tóc và bậc khóc khiến khuôn mặt đầy phấn sáp của anh càng lọ lem hơn và càng làm cho dân chúng cười lớn hơn. Gào thét hết cả hơi sức, nhưng chẳng có ai tin anh. Cuối cùng ngọn lửa cháy lớn lan tới thiêu huỷ cả làng ấy ra tro. (“Mỗi ngày một tin vui”)

4. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philíp nói: “Hãy đến mà xem” (Ga 1, 46)

Đa số các bạn học của tôi đều theo đạo “thờ Ông Bà”. Có lần chúng bảo tôi:

– Theo đạo thì được cái gì?

– Đi Nhà thờ chỉ được cái mất thì giờ thôi!

Tôi trả lời không thoả đáng, nên chúng bạn cười chê. Thế là mỗi đứa đi một ngã, chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.

Khi Nathanael khiêu khích, Philíp chỉ trả lời “Hãy đến mà xem”. Tại sao tôi cứ mãi đôi co mà không dịu dàng mời gọi các bạn ấy như Philíp “Hãy đến mà xem”. Vâng, cứ đến mà xem, rồi các bạn sẽ thấy Chúa tuyệt vời thế nào!

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa nhiều hơn và nói về Chúa cách hiền hoà cùng với sự kính trọng tha nhân. (Epphata)

5. Nathanael nói: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

Chúa đã thấy tôi và biết tôi từ lâu, từ hồi tôi còn bé, và ngay cả từ hồi tôi còn trong bụng mẹ. Chúa hiểu tôi rất rõ, hiểu hết những yếu đuối và khuyết điểm của tôi. Vẫy mà Ngài vẫn gọi và chọn tôi. Vì thế, tôi phải cám ơn Ngài, tôi phải vất bỏ tất cả những tự ti mặc cảm về những yếu đuối của mình, tôi phải phó thác trọn vẹn tương lai cho Ngài, bởi vì kể từ khi được Ngài gọi, tôi đã là một con người mới.

Nguồn: WGPSG

Bài viết liên quan