Thông Tin

Ngày Năm Thánh của các cơ quan trung ương Tòa Thánh

Ngày Năm Thánh của các cơ quan trung ương Tòa Thánh

VATICAN. ĐTC nhắn nhủ các vị mục tử trong Giáo Triều Roma vun trồng ý thức mạnh mẽ về mục vụ trong môi trường làm việc tại đây.
 Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 22-2-2016, lễ kính Tòa Thánh Phêrô, cũng là ngày các chức sắc và nhân Tòa Thánh và Vatican cử hành Năm Thánh Lòng thương xót. Đồng tế với ĐTC có 60 Hồng y, Giám mục và khoảng 300 LM, trước sự hiện diện của hơn 5 ngàn nữ tu và giáo dân.

Quảng diễn bài Tin Mừng (Mt 16,13-19) về sự tuyên xưng niềm tin của Thánh Phêrô và Chúa tuyên bố xây dựng Giáo Hội của Ngài trên đá tảng Phêrô, ĐTC nhắc lại lời thánh Augustino dạy rằng: Giáo Hội tuy bị chao đảo vì những thăng trầm lịch sử, ”nhưng không sụp đổ, vì được xây trên đá, từ đó Phêrô mang tên. Không phải đá rút tên từ Phêrô, nhưng là Phêrô rút tên từ đá: cũng vậy không phải tên Đức Kitô rút ra từ Kitô hữu, nhưng tên Kitô hữu xuất phát từ Chúa Kitô [..]. Đá tảng chính là Chúa Kitô, trên nền tảng này, cả Phêrô cũng được kiến tạo” (In Joh 124, 5: PL 35, 1972).

Từ chân lý trên đây, ĐTC nhắc nhở các vị mục tử phục vụ trong giáo triều Roma hãy noi gương chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của Người, như ngôn sứ Ezechiel mô tả cách hành động của Thiên Chúa: Người đi tìm con chiên liên lạc và dẫn về đoàn, băng bó vết thương và chăm sóc chiên bị bệnh (34,16). Thái độ này là dấu chỉ tình thương vô biên. Đó là sự tận tụy trung thành, liên lỉ, vô điều kiện, để lòng thương xót có thể đến với tất cả những người yếu nhất.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Điều tốt lành cho chúng ta là những người được kêu gọi trở thành Mục Tử trong Giáo Hội, hãy để cho tôn nhan Thiên Chúa, vị Mục Tử nhân lành, chiếu sáng, thanh tẩy, biến đổi và để cho chúng ta hoàn toàn được đổi mới trong sứ vụ của chúng ta. Ước gì trong các môi trường làm việc của chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy, vun trồng và thực thi một ý thức mục vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người mà chúng ta gặp hằng ngày. Ước gì không ai cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đãi, nhưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự chăm sóc ân cần của Vị Mục Tử Nhân lành.. Chúng ta hãy để cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ xa rời điều cốt yếu trong sứ vụ của chúng ta, và tái khám phá vẻ đẹp của sự tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu. Lòng trung thành với sứ vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng thương xót mà chúng ta muốn làm cho người khác cảm nghiệm được”.

Ngày Năm Thánh của Giáo triều Roma bắt bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ hai 22-2-2016 tại Đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican với bài suy niệm cho cha Marko Ivan Rupnik trình bày. Cha thuộc dòng Tên, người Sloveni, và cũng là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật Công Giáo. Cha đã sáng tác huy hiệu của Năm Thành Lòng Thương Xót. ĐTC cùng với các HY, GM và linh mục cũng hiện diện trong thính đường để nghe vị thuyết trình.

Tiếp đến, lúc 9 giờ 15, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc tại Vatican bắt đầu tiến qua cửa Năm Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến đoàn Linh Mục, trước khi thánh lễ đồng tế được ĐTC bắt đầu chủ sự lúc 10 giờ rưỡi. (SD 22-2-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan