RAO BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
Hội Dòng Thánh Gia vui mừng thông báo:
Theo dự kiến, ngày 25 tháng 01 năm 2024, Đức giám mục giáo phận Long Xuyên sẽ truyền chức linh mục cho 06 Tu sĩ Phó tế của Hội Dòng.
Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho Hội Dòng, đặc biệt cho Quý Thầy.

Bài viết liên quan