Suy Tư – Chia Sẻ

THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN

THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN

…………….

Thiên Chúa hiện diện trên đời,

Từ nay phẩm giá con người sáng tươi.

 

Chúa hiện diện, con người hiện diện

Sống tương quan, nhân vị với đời

Đời là khổ, con người chịu khổ

Chúa xuống đời, chịu khổ với đời.

 

Tổ tông phạm tội, người phạm tội

Ngàn đời con cháu, tội mang theo

Là con người, thân phận bấp bênh

Cậy vào Chúa, nương nhờ vào Chúa.

Đã sinh ra, chết sẽ có ngày

Chúa đã đến, chết rồi sống lại

Ôi Giêsu! Ơn Ngài cứu chuộc

Mang con người, về lại với người

 

Chúa hiện diện, phẩm giá hiện diện

Mất Chúa rồi, phẩm giá tiêu tan

Là con người, mầu nhiệm nhân sinh

Có đau khổ, đời người ý nghĩa.

 

Sống lầm than, vất vưỡng, cơ bần

Chúa hiện diện, phiền muộn tiêu tan

Sống là người, sự dữ quay quanh

Chúa gìn giữ, đời người an lạc.

 

Mặc cho đời phong ba bão táp

Chúa vào đời, phẩm giá vào đời

Phẩm giá người, từ nay hiện diện

Mãi muôn đời, dấu chỉ Tình Yêu.

 

Chúa ơi, ở lại với đời!

Người ơi, tình Chúa cao vời biết bao!.

 

Innocent

Bài viết liên quan