Thông Tin

Thư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Dăk Tô

KontumDakto141020151

Bài viết liên quan