Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai tuần 7 Thường niên

BÀI ĐỌC I: (Năm II) Gc 3, 13-18

“Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

Xướng: Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá Tảng, là Ðấng Cứu chuộc con.

Tin mừng: Mc 9,14-29

14Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.

15Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.

16Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?”

17Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.

18Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.”

19Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”

20Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.

21Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé.

22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.”

23Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.”

24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”

25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!”

26Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!”

27Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.

28Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”

29Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa là Đấng Toàn Năng. Con người chúng ta là nạn nhân của ma quỷ ác độc. Để cho tình thương đầy uy quyền của Chúa ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và lôi ta ra khỏi mưu thâm ác độc của ma quỷ, ta phải tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đoàn dân đang vây quanh các môn đệ của Chúa. Họ ngạc nhiên vì các môn đệ của Chúa đã bất lực trong việc cứu chữa người bị quỷ ám.

Chúa đã thốt lên: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin và tà vạy”. Con thấy lời này trước tiên nhắm tới các môn đệ đã ăn chay cầu nguyện không đủ, lại còn tự tin vào tài hèn sức mọn của mình. Chúa cũng nhắm tới đoàn dân đang háo hức muốn xem cho no mắt chứ không muốn hiểu chiều sâu của ơn cứu độ. Chúa còn nhắm tới thái độ của những biệt phái và luật sĩ chỉ tìm bắt bẻ chỉ trích chứ không khách quan và chân tình tìm hiểu sự thật và chẳng thống hối gì. Và Chúa cũng nhắm nói tới người cha của cậu con trai: ông chỉ lo một vấn đề sinh tử phần xác của đứa con.

Lạy Chúa, cả con nữa, con muốn suy nghĩ lại cuộc sống làm con Thiên Chúa của con. Con thường hay cậy vào sức riêng và lòng đạo đức của chính mình như các môn đệ của Chúa xưa kia. Trong cuộc sống thường ngày, con dễ dàng đi vào lối sống của đoàn dân khi con thờ ơ nông cạn và chỉ tò mò. Chúa ở với con trong bí tích Thánh Thể có khi không hấp dẫn con bằng những người chết thiêng chết thánh. Con lại sa vào tình trạng của người luật sĩ khư khư với cách sống đạo cổ truyền. Người cha trong bài Tin Mừng hôm nay là hiện thân của chính con, chỉ lo lắng về vật chất và rất yếu lòng tin.

Con chỉ biết thưa cùng Chúa: Ôi lạy Chúa, xin cứu chữa con. Con tin vào Chúa. Xin tăng thêm đức tin cho con. Amen.

Ghi nhớ: “Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”.

2. Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Đặt trong sơ đồ chung của Mác Cô: Mc 8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng  từ thứ năm tuần VI đến thứ năm tuần VIII) nằm trong phần thứ hai của tác phẩm mà nội dung chính là vén màn cho độc giả dần dần biết rõ thêm

a/ về Đức Chúa Giêsu

b/ về nước Thiên Chúa mà Ngài thiết lập

c/ về điều kiện làm môn đệ Ngài. Riêng phân đoạn 8,31-10,52 là giai đoạn trót của cuộc vén màn này, sẽ cho ta biết những nét quan trọng của nội dung ấy.

A. Phân tích (Hạt giống…)

1. Chuyện xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ Gioan Phêrô và Giacôbê đang ở trên núi (Chúa Giêsu biến hình).

Trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, người ta đem đến cho 9 môn đệ kia một đúa trẻ bị quỷ ám làm cho nó bị câm. Nhưng các ông bất lực không trục xuất được tên quỷ ấy.

Sự thất bại này khiến các môn đệ mất mặt. Đám đông dân chúng xúm vào phê phán các ông, và các ông cố gắng chống chế. Do đó xảy ra một cuộc tranh luận.

2. Thấy Chúa Giêsu về, người ta mừng rỡ trình bày sự việc cho Ngài.

Phản ứng của Chúa Giêsu đầu tiên là khó chịu. Ngài trách và than: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ nữa ! Ta còn phải chịu đựng các ngươi tới bao giờ nữa?”

Lời than trách này nhắm đến nhiều hạng người:

– thứ nhất là chính các môn đệ,

– kế đến là đám đông dân chúng,

– và sau cùng là người cha đẻ của đức trẻ bị quỷ ám. Chính họ chưa đủ lòng tin nên mới có thất bại này.

3. Khi còn lại một mình với Chúa Giêsu, các môn đệ hỏi tại sao họ thất bại, Chúa Giêsu cho biết thêm lý do thứ hai nữa là thiếu cầu nguyện và ăn chay.

* Như thế, mặc khải của bài Tin Mừng  này là: Chúa Giêsu là đấng mà uy quyền có thể chế ngự cả uy quyền rất mạnh của ma quỷ.

Môn đệ Chúa cũng có thể có được quyền uy này nếu có lòng tin vững chắc, ăn chay và cầu nguyện.

B. Suy niệm (…nảy mầm)

1. “Hỡi thế hệ cúng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi tới bao giờ nữa! Ta còn phải chịu đựng các ngươi tới bao giờ nữa!” Tiếng than này của Chúa Giêsu cho thấy việc Ngài ở với những kẻ cứng lòng tin là một cực khổ và là một điều khiến Ngài phải chiụ đựng. Chắc hẳn Chúa Giêsu cũng phải khổ vì tôi, Ngài đã phải chiụ đựng vì tôi rất nhiều vì lòng tin yếu kém của tôi.

Tôi phải mượn lời của cha đức trẻ trong chuyện này mà khiêm tốn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin trợ giúp lòng tin yếu kém của con”.

2. “Loại đó không thể trừ khử được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”: câu này của Chúa Giêsu là để trả lời cho người cha (cũng cho cả các môn đệ và chúng ta ngày nay): muốn được trợ giúp cho đức tin yếu kém của mình thì phải cầu nguyện và ăn chay.

3. Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của mình chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết là sẽ thắng, nhưng binh lính của ông rất nghi ngờ.

Ví thế trên đường đi đến trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện. Khi ông trở ra, ông nói: “Tôi sẽ tung một đồng tiền lên nếu nó ngửa chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ nơi nó”.

Ông tung đồng tiền lên, nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và vì họ tin nên đã thắng dễ dàng.

Hôm sau, một sỹ quan có niềm tin mạnh mẽ nói với tướng quân: “Kết quả cho Ta thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh”. Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh ta hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa. (Góp nhặt)

3. Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Chúa chữa người động kinh (Mc 9,14-29)

  1. Tin mừng kể lại việc Đức Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong. Có thể nói, không có gì là đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Đức Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xảy ra  là do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Đức Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự, hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Đấng Cứu Thế, Đức Giêsu yêu thương và muốn chữa con người khỏi mọi bệnh tật; nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài cũng đòi hỏi phải có đức tin.
  2. Một ông tướng quyết định tấn công, cho dù binh lính của ông chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết rằng sẽ thắng, nhưng lính của ông rất nghi ngờ.

Vì thế, trên đường đi tới trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và vào cầu nguyện. Khi ông trở ra, ông nói: “Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ nơi đó”.

Ông tung đồng tiền lên. Nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và tin rằng họ sẽ thắng cách dễ dàng.

Hôm sau, một sĩ quan có niềm tin mạnh mẽ nói với tướng quân: “Kết quả cho ta thấy rằng không ai có thể thay đổi  cánh tay vận mệnh”

Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa” (Góp nhặt).

  1. Quả thật, đức tin và đời sống cầu nguyện dường như là hai yếu tố không thể tách rời nhau. Muốn có đức tin phải cầu nguyện. Lúc cầu nguyện cũng phải có đức tin. Không có đức tin thì lời cầu nguyện  trở thành trống rỗng không có đối tượng. Có đức tin nhưng không được bổ dưỡng bằng cầu nguyện thì đức tin ấy chẳng bao lâu sẽ bị chết yểu. Ngược lại, cầu nguyện mà không có đức tin thì lời cầu nguyện cũng trở thành vô nghĩa, không có mục đích.

Không gì bất hạnh bằng khi không có niềm tin trong cuộc sống. Thế nên, Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói với một phóng viên: “Muốn có đức tin ông phải cầu nguyện”. Người ta phải cầu nguyện mới có đức tin, bởi vì đức tin là một ân ban bởi trời.

Đức tin không là kết quả của cuộc tìm kiếm. Triết gia Blaise Pascal đã có lần nói: “Nếu bạn muốn có đức tin, bạn hãy quỳ gối xuống và cầu nguyện”.

  1. Một tác giả khuyết danh đã viết một câu chuyện thú vị có tên “Đại hội Satan” (Lm. Phan Quang SDV dịch, nguồn internet) để nói về phương cách cám dỗ. Mục tiêu Đại hội này nhắm tới là đưa ra kế sách cám dỗ con người thời nay. Phương án tối ưu được Đại hội nhất trí thông qua là “Phải tìm cách cướp đi thời giờ của đám đồ đệ Giêsu – Làm thế nào, chúng nó sẽ không còn thời gian để mà thể nghiệm Giêsu trong cuộc sống của nó nữa”. Điều mà Đại ca Satan muốn các tiểu quỷ phải làm: Dụ dỗ nó tiêu tiền… để rồi phải bận rộn với các kế hoạch kiếm tiền; đổ đầy tâm trí tụi nó những tin tức tiêu cực hầu gây kích động, và dùng những thứ văn hoá đồi trụy để đẩy chúng đến chỗ ăn chơi bạt mạng… Theo nhận định của Đại ca Satan: “Nếu như chúng nó và Giêsu một khi đã thiết lập quan hệ thì khả năng chống chế của chúng ta  kể như đi đoong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sập tiệm”.

Sự ác đang lan tràn và nhiều người bất lực trong việc chống trả, kể cả các Kitô hữu. Ngày xưa các Tông đồ cũng đã đương đầu với khó khăn này: “Tại sao chúng con đây không trừ nổi tên quỷ ấy?” Giải pháp của Chúa là: “Chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (5 phút Lời Chúa).

  1. Các Tông đồ không trừ được quỷ, không phải vì quyền năng trước đó Đức Giêsu ban cho các ông khi đi truyền giáo không đầy đủ, nhưng do các ông ỷ lại vào sức mình,

Theo đoạn kết Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu bảo các môn đệ rằng chỉ trừ được quỷ này bằng lời cầu nguyện, nghĩa là phải dùng sức mạnh của Chúa mới trừ được mà muốn có sức mạnh từ nơi Chúa thì phải kết hợp với Người qua đời sống cầu nguyện.

Trong khi các môn đệ lúc “vắng Chúa” đã ỷ vào sức riêng mình để làm phép lạ, vì cứ tưởng mình có quyền ấy mà không cần đến Chúa. Đó cũng là một sự yếu kém về đức tin. Không ít người trong chúng ta cũng thế, khi thành công thì luôn nghĩ là do tài năng của mình mà quên Chúa, khi khó khăn  hay đứng trước mưu ma chước quỷ lại dại dột dùng sức riêng để chống lại và rồi thất bại ê chề. Hôm nay Đức Giêsu nhắc cho chúng ta rằng, quỷ chỉ sợ cầu nguyện, vì khi cầu nguyện là chúng ta đang dùng lấy sức mạnh của Chúa mà làm cho ma quỉ khiếp đảm.

  1. TruyệnHãy ăn chay và cầu nguyện

Ngày nọ, một linh mục đến hỏi thánh Gioan Vianney bí quyết làm cho xứ đạo được đạo đức, thánh thiện. Thánh nhân trả lời:

– Ngài đã làm gì rồi?

Cha kia đáp:

– Con đã tổ chức hội đoàn, con mời gọi học giáo lý, con cho thực hiện những cuộc rước kiệu… Thế nhưng xứ con giáo dân vẫn lười biếng, bê bối.

Thánh Vianney hỏi lại:

– Thế cha đã ăn chay cầu nguyện chưa?

Nghe câu hỏi đó cha sở này thú thực là chưa.

– Vậy cha hãy về ăn chay, cầu nguyện nhiều hơn, xứ đạo cha sẽ biến đổi.

Nguồn: WGPSG

Bài viết liên quan